Składka zdrowotna – jak odliczać?

Kategoria:ZUS | |
Program do faktur
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, płacona przez przedsiębiorców składka zdrowotna podlega odliczeniu od podatku dochodowego. Należy przy tym pamiętać, że zasada ta dotyczy jedynie części zapłaconej składki, a nie jej całości. Jak odliczać składkę zdrowotną? Sprawdź w naszym poradniku!

Jak głosi art. 27b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przedsiębiorca może odliczać od podatku dochodowego składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Obecnie wynosi ona 9% podstawy wymiaru, jednak – co ważne – odliczeniu podlega jedynie 7,75% podstawy wymiaru, a pozostałe 1,25% nie podlega odliczeniu ani nie stanowi kosztu uzyskania przychodu.
Jak odliczać składkę zdrowotną?
Składkę zdrowotną można odliczyć od podatku dochodowego pod warunkiem, że została zapłacona – nie ma takiej możliwości w przypadku składki nieopłaconej. Co równie ważne, odliczeniu nie podlegają również składki opłacone za pracowników – przedsiębiorca bowiem nie finansuje ich, a pobiera z wynagrodzenia pracowników i przekazuje do ZUS-u.

Odliczenie składki zdrowotnej od podatku jest możliwe w przypadku przedsiębiorców opodatkowanych zarówno na zasadach ogólnych, podatkiem liniowym, ryczałtem ewidencjonowanym, jak i kartą podatkową. Odliczeń dokonuje się na bieżąco, poprzez obniżenie zaliczki na podatek dochodowy w miesiącu lub kwartale, w którym składki zostały opłacone.

Jeżeli suma opłaconych składek jest wyższa niż podatek za dany miesiąc lub kwartał, nieodliczoną część zaliczek można odliczyć w kolejnych miesiącach/kwartałach – nie później jednak niż do momentu złożenia rocznego zeznania podatkowego. Co jednak bardzo ważne, nie ma możliwości, by opłacone w danym roku składki zostały odliczone w kolejnym roku (nawet jeśli z powodu straty lub niskiego podatku nie można było ich odliczyć w roku opłacenia) – prawo to nie przechodzi na lata kolejne.

Z powyższym wiąże się jednak inna zasada – ponieważ składki zdrowotne odlicza się w roku ich opłacenia, to istnieje możliwość odliczenia składek zaległych. Jeśli przedsiębiorca uiści dane zaległe składki w danym roku, to w tymże roku ma prawo do ich odliczenia.