Skala podatkowa – komu się opłaca?

Kategoria:Podatki | |
Program do faktur
Skala podatkowa to jedna z możliwych form opodatkowania działalności gospodarczej, określana również mianem opodatkowania ogólnego. Jej główną cechą jest tzw. progresja, czyli stawki podatkowe rosnące po przekroczeniu przez podatnika ustawowych progów. Komu opłaca się skala podatkowa? Podpowiadamy!

W polskim prawie przewidziano cztery możliwe formy opodatkowania działalności gospodarczej: skalę podatkową, podatek liniowy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych oraz kartę podatkową. Skalę podatkową wybrać mogą osoby fizyczne prowadzące własną działalność gospodarczą, wspólnicy spółki cywilnej, jawnej, partnerskiej oraz komandytowej.

Jeśli chodzi o wysokość podatków w skali podatkowej, są one uzależnione od wysokości dochodów. W przypadku dochodów do 85 528 zł podatek wynosi 18% od dochodu (oczywiście minus kwota wolna podatku), zaś przy dochodach powyżej 85 528 zł wynosi on 15 395,04 zł plus 32% nadwyżki ponad 82 528 zł.

Dla kogo skala podatkowa jest opłacalna?
Przy rozważaniach dotyczących tego, dla kogo skala podatkowa jest opłacalna, należy przede wszystkim skupić się na korzyściach, jakie daje opodatkowanie działalności tą właśnie formą. I tak rozliczając się przy pomocy skali podatek dochodowy płaci się od dochodu, czyli różnicy między przychodami a kosztami ich uzyskania. Tak więc jeśli firma ponosi wysokie koszty uzyskania przychodu może dość mocno obniżyć swój dochód, a w konsekwencji – podatek dochodowy. Dla takich przedsiębiorstw jest więc to forma jak najbardziej opłacalna.
Kolejnym przywilejem dla przedsiębiorców korzystających ze skali podatkowej jest możliwość wspólnego rozliczania się z małżonkiem lub rozliczania jako osoba samotnie wychowująca dziecko – nie jest to opcja dostępna dla osób opodatkowanych liniowo (podatek wynosi wówczas 19%, bez względu na wysokość przychodów). Dodatkowo, skala podatkowa daje możliwość skorzystania z ulg podatkowych (np. na dzieci, rehabilitacyjną, na Internet) oraz odliczenia od podatku dokonanych darowizn na rzecz organizacji pożytku publicznego, cele kultu religijnego lub krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi (nie więcej niż 6% dochodu). Przywilejów takich również nie daje podatek liniowy.

Ogólnie, przyjmuje się, że podatek liniowy jest opłacalny dla zarabiających ponad 100 tys. zł bezdzietnych singli. Osoby pozostające w związkach małżeńskich (zwłaszcza jeśli małżonek zarabia mniej), posiadające dzieci, a także ponoszące wysokie koszty uzyskania przychodów, powinny rozważyć opodatkowanie działalności przy pomocy skali. Należy przy tym pamiętać, że zmiany formy opodatkowania można dokonać raz w roku w terminie do 20 stycznia, a według wybranej formy opłaca się podatek dochodowy za cały rok.