Kiedy można anulować fakturę?

Kategoria:Faktury | |
Program do faktur
Przedsiębiorcy w toku prowadzenia działalności wystawiają wiele faktur. Niekiedy dochodzi jednak do sytuacji, w których dokument ten powinien zostać anulowany. Kiedy więc można anulować fakturę? Sprawdź w poradniku Intaxo!

W przepisach prawa nie istnieje pojęcie anulowania faktury. Zgodnie z art. 106j ustawy o VAT, w przypadku błędów na fakturze dotyczących kwestii formalnych, takich jak stawki i kwoty podatku, zwroty, rabaty czy podwyższenie ceny, sprzedawca towarów lub usług na obowiązek wystawić fakturę korygującą.

W praktyce jednak dopuszcza się anulowanie faktury – jest to pojęcie umowne, które wykształciło się w rzeczywistości gospodarczej i – choć nieuwzględnione w przepisach – ukształtowane jest przez wyroki sądu oraz interpretacje podatkowe.

I tak, anulowanie faktury jest możliwe w przypadku, gdy spełnione zostaną oba poniższe warunki:
  • nie doszło do faktycznej sprzedaży towarów lub wykonania usługi,
  • faktura nie została wprowadzona do obrotu prawnego.
W praktyce, anulować fakturę można wtedy, gdy np. została wystawiona na podstawie złożonego zamówienia, ale nie zdążyła zostać wysłana do klienta, gdyż ten wcześniej zrezygnował z zakupu. Innym przykładem jest sytuacja, gdy sprzedawca wysyła do klienta towar za pobraniem, ale ten nie odbiera przesyłki, więc towar i faktura wracają do sprzedawcy. Wówczas nie dochodzi ani do sprzedaży, ani do powstania obowiązku podatkowego.

Dla porządku w dokumentach, oba egzemplarze anulowanej faktury należy przekreślić oraz nanieść na nie adnotację „anulowano”. Można również na odwrocie opisać, z czego wynikła konieczność anulowania. Anulowane faktury nie podlegają ewidencji, ale należy je przechowywać w celu zachowania ciągłości numeracji.