Skąd pieniądze na start?

Kategoria:Nowości | |
Program do faktur
Chcąc rozkręcić własny biznes przede wszystkim trzeba zgromadzić odpowiednie środki finansowe. Pomysł to jedno, ale wystarczający budżet na jego realizacje to drugie. Bardzo często brak funduszy to największy problem początkujących przedsiębiorców i powód, dla którego rezygnują ze swoich planów.

Jednak istnieje naprawdę sporo sposobów na pozyskanie koniecznego budżetu.

Dotacje oferowane przez Urząd Pracy

Jednym z rozwiązań, które są najczęściej wykorzystywane przez początkujących przedsiębiorców jest jednorazowa dotacja na uruchomienie działalności, którą może otrzymać osoba bezrobotna rejestrująca się w Urzędzie Pracy. Po otrzymaniu określonej sumy pieniędzy należy zarejestrować działalność gospodarczą w terminie wskazanym w umowie. Środki, które się otrzymało trzeba wykorzystać zgodnie z tym co zawarte jest we wniosku.

Wsparcie w starcie

Bardzo ciekawym rozwiązaniem jest program "wsparcie w starcie", który jest skierowany do osób, które chcą rozpocząć własną działalność gospodarczą, a nie mogą skorzystać z pożyczek komercyjnych z powodu niewystarczającej zdolności kredytowej. Adresatami są:
  • absolwenci szkół średnich, a także szkół wyższych i jednolitych studiów magisterskich, w okresie do 48 miesięcy od momentu otrzymania dyplomu lub zakończenia szkoły
  • osoby, które są zarejestrowane w Urzędzie Pracy jako bezrobotni
Aby móc skorzystać z programu konieczne jest zgłoszenie się do pośrednika finansowego właściwego dla danego terenu i złożenie u niego wniosku. Decyzja o kredycie zostanie podjęta w dwa tygodnie. Kiedy wniosek zostanie zaakceptowany, trzeba założyć działalność gospodarczą, podpisać umowę z pośrednikiem, a następnie jedynie oczekiwać na przelew na konto.

Wsparcie na innowacyjne projekty

W ostatnim czasie bardzo popularne stały się tzw. inkubatory technologiczne. Jest to instytucja, która prowadzi swoją działalność dzięki działaniu unijnemu. Inkubator może zainwestować w dane pomysły naprawdę spore sumy pieniędzy. Czas trwania inwestycji nie może jednak przekroczyć 10 lat. Niektóre inkubatory zainwestowały już wszystkie środki jakimi tylko inwestowały, jednak nadal istnieją podmioty, które czekają na opłacalne i interesujące projekty.

Dotacje Unijne

Unia Europejska niesie ze sobą wiele korzystnych propozycji dla młodych przedsiębiorców. Można znaleźć naprawdę korzystne dotacje. Najważniejsze informacje na ten temat są dostępne w Wojewódzkim Urzędzie Pracy, regionalnej jednostce wdrażanie programów unijnych, w Urzędzie Marszałkowskim oraz Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich.

Wnioski o dotacje najczęściej można składać od 1 do 30 kwietnia. Często także w innych terminach w trakcie roku organizowany jest dodatkowy nabór, dla osób, które w danym terminie nie zdążyły złożyć wymaganych dokumentów.

Warto zaznaczyć, że środki o pozyskanie środków unijnych mogą się starać osoby, które są pełnoletnie i w ciągu ostatniego roku nie miały zarejestrowanej na siebie żadnej działalności gospodarczej. Największe szanse na wsparcie mają osoby, których sytuacja na rynku pracy nie jest zbyt dobra np. bezrobotni, kobiety, które wracają po urlopie macierzyńskim, osoby przed 25. rokiem życia itd.

Jak widać młodzi przedsiębiorcy, którzy stawiają dopiero pierwsze kroki w branży nie są pozostawieni sami sobie. Istnieje wiele możliwości, aby pozyskać bezzwrotne dotacje i wsparcie finansowe. Warto skorzystać z dostępnych możliwości.