Sanepid w działalności gospodarczej.

Kategoria:Inne | |
Program do faktur
Decydując się na założenie własnej działalności gospodarczej bardzo dokładnie należy rozpoznać się w wymaganych od przedsiębiorcy działaniach. Mowa w szczególności o oczekiwaniach ze strony urzędów, które bezpośrednio przed rozpoczęciem prowadzenia firmy oczekują złożenia w ich biurach odpowiednich dokumentów.

Obok formalności związanych z wpisem do CEIDG, czy KRS warto pamiętać także o Sanepidzie, czyli Państwowej Inspekcji Sanitarnej, która także ma wpływ na działanie organizacji. O czym w szczególności mowa?

Sanepid a działanie firmy

Obowiązkowi zgłoszenia swojej działalności w Sanepidzie podlegają przede wszystkim te firmy, które w szczególności mają wpływ na życie i zdrowie ludzi. Mowa o organizacjach działających między innymi w branżach, takich jak kosmetyczna, gastronomiczna, fryzjerska, czy zdrowotna. Żeby móc mówić o rozpoczęciu działalności w wymienionych wyżej obszarach trzeba uzyskać specjalne pozwolenia, które wydawane są na podstawie szczegółowej kontroli. Sanepid, po dokładnym zbadaniu siedziby danej jednostki oraz złożonej dokumentacji, wydaje pozytywną, bądź negatywną decyzję uprawniającą do prowadzenia firmy w danej branży. Odpowiedni wniosek należy skierować do siedziby inspektora sanitarnego jeszcze przed rozpoczęciem statutowej działalności.

Branże związane z żywnością

Szczególny wpływ Sanepidu na działalność gospodarczą widać w przypadku zakładów działających w branży gastronomicznej, czy przetwórstwa żywności. W tym przypadku inspektor sanitarny czuwa nad zachowaniem odpowiednich zasad higieny i wydaje decyzję o wpisaniu określonego przedsiębiorstwa do rejestru zakładów. Jest to poświadczenie, że w wyniku przeprowadzonej kontroli urzędników wszelkie normy higieniczne zostały zachowane. Sanepid wymaga także, by przedsiębiorcy działający w branży gastronomicznej i związanej z żywnością zadbali o to, by zatrudnieni u nich pracownicy posiadali aktualne badania do celów sanitarno- epidemiologicznych.

Pozornie wydawać by się mogło, że wpływ Sanepidu na działanie przedsiębiorstwa jest niewielki. Ta instytucja spędza jednakże sen z oczu wielu przedsiębiorcom z uwagi na szczegółowe kontrole urzędników. Oczywiście, w przypadku niedopracowania wszystkich elementów podczas pierwszej kontroli przedsiębiorca ma czas, by ponownie przygotować się do jej przeprowadzenia. Warto jednak pamiętać, że kontrole Sanepidu przeprowadzane są bardzo skrupulatnie, ponieważ dotyczą one firm z branż mających kontakt z żywnością przeznaczoną dla ludzi, bądź ingerowaniem w ich zdrowie.