Samochód prywatny a środek trwały

Kategoria:Koszty | |
Program do faktur
Wiele osób, które zakłada firmę posiada już samochód. Może to być samochód osobowy lub dostawczy, jednak kiedy został kupiony prywatnie jego właściciel może zadawać sobie pytanie: czy można wykorzystać go do celów firmowych?

Okazuje się, że jeśli samochód prywatny będzie używany tylko w celach firmowych, to przedsiębiorca ma prawo wprowadzić go jako środek trwały do ewidencji środków trwałych i tym samym może od jego wartości początkowej zacząć dokonywać odpisów amortyzacyjnych. Natomiast nie każdy samochód automatycznie spełnia wymagania zawarte w definicji środków trwałych. Takie auto musi być zdatne do użytku, kompletne oraz używane dłużej niż rok i oczywiście przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej. Dopiero wtedy można je wpisać jako środek trwały.

Limity amortyzacji i podatek VAT

Od roku 2019 wprowadzono nowy limit amortyzacji samochodów osobowych. Wynosi on 150 tysięcy złotych. Do końca 2018 roku limit wynosił 20 tysięcy euro. Samochody osobowe o wartości większej niż ustalony limit będą miały ujmowane odpisy amortyzacyjne w proporcji do ustalonego limitu. Aby dodać pojazd do środków trwałych należy najpierw sporządzić oświadczenie o przekazaniu prywatnego majątku na rzecz firmy.

Większość firm prowadzi księgowość w programach do tego przeznaczonych. Wystarczy więc w nim uzupełnić informacje o nowym środku trwałym. Podatnik wybiera też przeznaczenie auta oraz sposób odliczenia VAT, a także kosztów i wydatków związanych z samochodem. Ważne jest tutaj, aby pamiętać, że samochód osobowy prywatny można wykorzystać na dwa sposoby:
  • prywatnie i w ramach działalności - wtedy odlicza się 50% VAT i 75% wydatków eksploatacyjnych w kosztach
  • tylko w ramach działalności - odlicza się 100% VAT oraz 100% wydatków eksploatacyjnych, wymaga to jedna zgłoszenia auta na druku VAT-26 i stworzenia dodatkowego regulaminu używania samochodu w ramach działalności
Ustalenie wartości początkowej samochodu prywatnego do celów amortyzacji

Problemem może być ustalenie początkowej wartości pojazdu. Sposób wyceny zawsze zależy od metody nabycia. Tutaj wyróżniamy cztery metody nabycia środka trwałego:
  • odpłatne nabycie - wycena według ceny nabycia
  • częściowo odpłatne nabycie - wycena według ceny nabycia, którą powiększa się o wartość przychodu
  • wytworzenie we własnym zakresie - wycena według kosztów wytworzenia
  • nabycie w drodze spadku albo darowizny lub innym nieodpłatnym sposobem - wycena według wartości rynkowej z dnia nabycia lub wedle wartości określonej w umowie
Najczęściej do czynienia mamy z odpłatnym nabyciem. Warto pamiętać, że oprócz ceny zakupu dolicza się tutaj koszty związane z zakupem pojazdu, które nalicza się do dnia przekazania do użytkowania środka trwałego. Jednak uwaga! Koszty takie jak ubezpieczenie samochodu nie są zaliczane do jego wartości początkowej, nawet jeśli zostały poniesione przed dniem przyjęcia samochodu do używania.

W celu amortyzacji środka trwałego, potrzebne jest ustalenie jego konkretnej wartości początkowej. Można wybrać jedną z czterech metod amortyzacji: liniowej, liniowej indywidualnej, liniowej przyspieszonej, metoda degresywna. To od wyboru metody zależy jak szybko samochód jako środek trwały zostanie zamortyzowany.