Samochód osobowy – definicja na rok 2015

Kategoria:Koszty | |
Program do faktur
Samochód osobowy to w wielu firmach najczęściej wykorzystywany pojazd. Warto wiedzieć, jak wygląda definicja samochodu osobowego dla celów podatkowych – pozwoli to bez kłopotu rozliczać np. wydatki związane z użytkowaniem auta.

Zgodnie z art. 5a pkt. 19a ustawy o PIT, samochód osobowy to pojazd samochodowy w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym o dopuszczalnej masie całkowitej, która nie przekracza 3,5 tony oraz konstrukcyjnie przeznaczony do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą, z wyjątkiem:

1) pojazdu samochodowego wyposażonego w jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą:
  • klasyfikowanego na podstawie przepisów o ruchu drogowym do podrodzaju:
    wielozadaniowy, van lub
  • z otwartą częścią przeznaczoną do przewozu ładunków
2) pojazdu samochodowego z kabiną kierowcy, jednym rzędem siedzeń i nadwoziem przeznaczonym do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu,

3) pojazdu specjalnego – o ile z dokumentów wydanych zgodnie z przepisami o ruchu drogowym wynika, że jest on pojazdem specjalnym i jeżeli spełnione są warunki zawarte w odrębnych przepisach, określone dla następujących przeznaczeń:
  • agregat elektryczny/spawalniczy
  • do prac wiertniczych
  • koparka, koparko-spycharka
  • ładowarka
  • podnośnik do prac konserwacyjno-montażowych
  • żuraw samochodowy
4) pojazdu samochodowego określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 86a ust. 16 ustawy o podatku od towarów i usług (określone w drodze rozporządzenia inne pojazdy samochodowe, które uznawane są za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika).

Księgowość online

Załóż konto i prowadź KPiR onlineZakładam konto


Warto pamiętać, że dla celów związanych z prowadzoną działalnością, obowiązująca jest definicja samochodu zawarta właśnie w ustawie o PIT, a nie w innych ustawach – np. prawie o ruchu drogowym.