Samochód osobowy – czy można zastosować amortyzację jednorazową?

Kategoria:Koszty | |
Program do faktur
Przedsiębiorstwom posiadającym status małego podatnika oraz osobom, które dopiero zaczynają prowadzenie firmy przysługuje możliwość jednorazowej amortyzacji środków trwałych w ramach pomocy de minimis. Niestety, nie jest to opcja dostępna w przypadku amortyzacji samochodu osobowego.

Zacznijmy może od przypomnienia, kto ma prawo do skorzystania z jednorazowej amortyzacji, czyli jednorazowego odpisu wartości danego środka trwałego. Są to:
  • osoby, które rozpoczęły działalność gospodarczą w danym roku podatkowym
  • firmy mające status tzw. małego podatnika, (w bieżącym roku są to firmy, które w 2014 r. nie przekroczyły poziomu sprzedaży o równowartości 1,2 mln euro)

Księgowość online

Załóż konto i prowadź KPiR onlineZakładam konto


Zgodnie z art. 22k ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wysokość maksymalnego odpisu w przypadku amortyzacji jednorazowej to równowartość 50 tys. euro rocznie (czyli 209 tys. zł). Niestety, amortyzacją jednorazową nie można objąć wszystkich środków trwałych. Najbardziej bolesna dla przedsiębiorców jest niemożliwość objęcia amortyzacją jednorazową samochodu osobowego. Według przepisów, można to bowiem zrobić tylko wobec środków zaliczających się do grup 3-8 Klasyfikacji Środków Trwałych, czyli:
  • kotłów i maszyn energetycznych
  • maszyn, urządzeń i aparatów ogólnego zastosowania
  • specjalistycznych maszyn, urządzeń i aparatów
  • urządzeń technicznych
  • środków transportu z wyłączeniem samochodów osobowych
  • narzędzi, przyrządów, ruchomości i wyposażenia
Wobec powyższego należy przyjąć, że standardową metodą amortyzacji dla aut osobowych jest metoda liniowa (systematyczne dokonywanie odpisów w określonym czasie). Stawka amortyzacyjna dla samochodów osobowych to 20%, co oznacza, że auto może być amortyzowane przez 5 lat.