Samochód o niskiej wartości jako środek trwały

Kategoria:Koszty | |
Program do faktur
W przypadku zakupu firmowego samochodu o niskiej wartości – poniżej 3500 zł – istnieją dwie możliwości: wprowadzenie go do ewidencji środków trwałych oraz poddanie go amortyzacji lub zaliczenie wydatków na zakup takiego auta bezpośrednio do kosztów firmy.

Co do zasady, środki trwałe w firmie powinny być zaliczane do kosztów poprzez odpisy amortyzacyjne. Przedsiębiorcy muszą także wprowadzić je do ewidencji środków trwałych. Sytuacja ta zmienia się jednak nieco w przypadku zakupu firmowego samochodu o wartości poniżej 3500 zł. W takim przypadku wyjścia są dwa: wprowadzenie takiego auta do ewidencji środków trwałych oraz poddanie go amortyzacji lub zaliczenie wydatków na jego zakup bezpośrednio do kosztów firmy. Decyzja należy tylko do przedsiębiorcy.

Księgowość online

Zarejestruj się w intaxo.pl i prowadź księgowość swojej firmy samodzielnieZakładam konto


Jeżeli firma zdecyduje się wprowadzić samochód o niskiej wartości do ewidencji środków trwałych, ma prawo dokonywać z tego tytułu odpisów amortyzacyjnych. Co ważne, w przypadku samochodów o wartości poniżej 3500 zł możliwe jest także dokonanie amortyzacji jednorazowej. Jeśli samochód został wpisany do ewidencji środków trwałych, przedsiębiorca może wliczać w koszty wszelkie wydatki związane z jego użytkowaniem w pełnej wysokości – np. zakup paliwa, opłaty za autostrady, parking, naprawy, części zamienne – z wyjątkiem wydatków na dobrowolne ubezpieczenie AC.

Istnieje również możliwość zaliczenia zakupu samochodu o niskiej wartości bezpośrednio w koszty firmy, jednak w takim przypadku podatnik ma obowiązek prowadzenia także ewidencji przebiegu pojazdu, czyli tzw. kilometrówki. Wtedy zaś wydatki związane z użytkowaniem samochodu rozlicza się zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt. 46 ustawy o PIT – tylko do wysokości limitu wynikającego z ewidencji przebiegu pojazdu. Limit ten wylicza się poprzez pomnożenie liczby przejechanych kilometrów w ramach prowadzonej działalności przez stawkę za jeden kilometr przebiegu. Stawki dla samochodów osobowych wynoszą:
  • 0,5214 zł – dla aut o pojemności skokowej silnika do 900 cm3
  • 0,8358 zł – dla aut o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3