Samochód firmowy a częściowa darowizna

Kategoria:Koszty | |
Program do faktur
Niekiedy zdarza się sytuacja, że przedsiębiorca chce przekazać część samochodu będącego środkiem trwałym firmy w formie darowizny, np. członkowi rodziny. Jest to możliwe, ale wpływa na wartość auta jako środka trwałego.

Zgodnie z przepisami, wartość początkową środka trwałego – w tym przypadku samochodu – ustala się proporcjonalnie do posiadanych w nim udziałów. Jeżeli więc przedsiębiorca chce w formie darowizny przekazać firmowy samochód innej osobie, jego wartość początkowa musi być równa tej części wartości auta, która należy do niego.

Księgowość internetowa

Zarejestruj się w intaxo.pl i prowadź księgowość swojej firmy samodzielnieZakładam konto


Uwaga – korekty nie trzeba dokonywać, jeżeli darowizna jest przekazywana małżonkowi, który nie będzie wykorzystywał auta w ramach swojej działalności gospodarczej, a w małżeństwie występuje wspólnota majątkowa. Co równie ważne, niezamortyzowana wartość samochodu w związku z przekazaniem go w formie darowizny nie będzie mogła zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodów.

Warto też pamiętać, że przekazanie części środka trwałego w formie darowizny nie skutkuje powstaniem obowiązku zapłacenia podatku dochodowego ani przez darczyńcę, ani przez obdarowywanego. Według art. 2 ust. 1 pkt. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, otrzymanie spadku bądź darowizny nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym.