Różnica pomiędzy kilometrówką dla celów PIT a kilometrówką dla celów VAT?

Kategoria:Koszty | |
Program do faktur
Wykorzystywanie samochodu osobowego w działalności gospodarczej jest powszechnie stosowaną praktyką. Przedsiębiorcy decydujący się na poruszanie się pojazdem mechanicznym w czasie pracy mają kilka możliwości generowania kosztów, związanych z jego wykorzystywaniem.

Właśnie w ten sposób powstała ewidencja przebiegu pojazdu, czyli tak zwana kilometrówka. Jej rozliczanie różni się w zależności od przyjętej polityki firmy. O czym mowa?

Kilometrówka dla celów PIT, a VAT

Przedsiębiorcy, którzy decydują się na wykorzystywanie samochodu osobowego w działalności gospodarczej mają możliwość przeniesienia go na własność firmy w ramach środków trwałych lub korzystania z niego, jako pojazdu prywatnego. Ma to duże znaczenie z punktu widzenia ewidencji przebiegu pojazdu, która w obu przypadkach wygląda inaczej. Kilometrówka dla celów PIT dotyczy samochodów prywatnych wykorzystywanych w działalności i to właśnie dzięki niej część kosztów poniesionych w związku z eksploatacją pojazdu można przenieść na firmę.

Sama kilometrówka dla celów PIT jest niejako narzędziem wyliczeniowym, które pozwala dokładnie określić, które z poniesionych wydatków zakwalifikować do kosztów działalności na podstawie ilości przejechanych kilometrów. W przypadku kilometrówki dla celów VAT mówimy o eksploatacji pojazdów przeniesionych w środki trwałe firmy. Przedsiębiorcy mają możliwość odliczania 50% lub 100% VAT od wydatków poniesionych w związku z wykorzystywaniem samochodu- wielkość zależy od przyjętych w firmie przepisów.

Różnice w ewidencjonowaniu pojazdu

Poprawnie przeprowadzona ewidencja przebiegu pojazdu dla celów PIT jest mniej skomplikowana, niż w przypadku kilometrówki VAT. Przedsiębiorcy rozliczający się na potrzeby podatku dochodowego w dokumentach pojazdu muszą uwzględnić dane osoby wykorzystującej pojazd, szczegółowe dane samochodu, czyli pojemność jego silnika, czy numery rejestracyjne, datę, cel wyjazdu, miejsce jego rozpoczęcie i zakończenia oraz liczbę przejechanych kilometrów, a także dane na temat stawki za jeden kilometr.

W przypadku ewidencji dla celów VAT mowa także o dokładnym rozpisywaniu stanu licznika przebiegu pojazdu zarówno na dzień prowadzenia ewidencji, jak i po zakończeniu określonego czasu rozliczeniowego. Ci podatnicy, którzy chcą odliczyć pełną kwotę VAT od poniesionych wydatków eksploatacyjnych muszą dodatkowo stworzyć regulamin wykorzystywania danego samochodu w firmie i zgłosić pojazd w odpowiednim urzędzie skarbowym. Dopiero wówczas możliwe jest uzyskanie pełnych odliczeń.