Model biznesowy – co to takiego?

Kategoria:Inne | |
Program do faktur
Jeszcze kilka lat temu podstawowym dokumentem przygotowywanym przed planowanym założeniem firmy był biznesplan. Ostatnio jednak coraz popularniejszym pojęciem staje się profesjonalnie brzmiący model biznesowy. Wyjaśniamy, czym jest i jak go stworzyć.

Naukowych definicji modelu biznesowego jest wiele – właściwie co rusz pojawiają się nowe, a badacze prześcigają się w zwracaniu uwagi na kolejne aspekty modelu biznesowego. Mówiąc w dużym uproszczeniu, jest to dokument, który określa najważniejsze założenia biznesowe nowego przedsięwzięcia. Może to być zarówno firma, jak i nowa technologia, produkt czy sposób produkcji. Model biznesowy jest rodzajem planu, który tworzy dana osoba lub przedsiębiorstwo w celu wygenerowania przychodów i zysków. Ogólnie rzecz biorąc, model biznesowy ma odpowiedzieć na pytania co będzie robić firma, jakie są jej zasoby, kompetencje i przewagi nad konkurencją, jakie relacje będzie nawiązywać z innymi uczestnikami rynku (konsumentami, kontrahentami, konkurencją), jaką obierze strategię rozwoju itd.

Księgowość online

Załóż konto i prowadź KPiR onlineZakładam konto


Tworząc model biznesowy, należy uwzględnić w nim następujące aspekty:
  • wiadomości ogólne – czym będzie zajmować się nowa firma, jakie są jej cele, dlaczego podjęto pracę nad nowym produktem
  • określenie grup docelowych – kto i dlaczego będzie klientem firmy
  • jakie produkty/usługi zaproponuje firma – jaką wartość będzie dostarczała klientowi
  • sposoby dystrybucji – w jaki sposób produkty/usługi będą trafiały do klienta
  • strategia marketingowa – budowanie relacji z klientami, formy komunikacji, promocja i reklama
  • posiadane zasoby – ludzkie, finansowe, sprzętowe
  • analiza konkurencji – skala i region działania, ilość podobnych firm
  • partnerzy biznesowi – kontrahenci, dostawcy, podwykonawcy
  • analiza finansowa – źródła kosztów i przychodów

Oczywiście to tylko ogólne wskazówki do tego, jak stworzyć model biznesowy. Inaczej będzie to bowiem wyglądało w przypadku chęci założenia niewielkiego sklepu spożywczego, a inaczej jeśli chodzi o dużą firmę transportową. Można powiedzieć, że model biznesowy to próba całościowego spojrzenia na firmę jako organizację, a nie koncentracja na jej poszczególnych częściach. A to często decyduje o sukcesie lub porażce danego przedsięwzięcia.