Rozliczenie VAT metodą kasową. Opłacalne?

Kategoria:Podatki | |
Program do faktur
Przedsiębiorcy będący czynnymi podatnikami VAT najczęściej faktury sprzedaży w kosztach ujmują poprzez rozliczenia na zasadach ogólnych wedle których obowiązek podatkowy powstaje już w momencie sprzedaży towaru bądź wyświadczenia usługi.

Nie zawsze więc metoda memoriałowa będzie dla nich rozwiązaniem korzystnym podatkowo (w przypadku długich terminów płatności faktur) – podatek muszą bowiem zapłacić jeszcze przed otrzymaniem płatności od kontrahentów a więc z ze środków własnych co nie zawsze będzie możliwe gdyż owymi w wystarczającej wysokości na moment zapłaty podatku nie dysponują.

Fakturowanie online

Załóż konto i wystawiaj faktury onlineZakładam konto


Dlatego rozwiązaniem, które może im pomóc w utrzymaniu płynności finansowej w firmie jest metoda kasowa pozwalająca przesunąć termin uregulowania należności podatkowych względem Urzędu Skarbowego do chwili gdy klient dokona zapłaty a więc tym samym przedsiębiorca nie naraża się organom podatkowym ze względu na opóźnienie w zapłacie. Trzeba także zauważyć, że VAT przedsiębiorca może rozliczyć także z faktur zakupu –tutaj jednak VAT rozliczony zostanie dopiero gdy faktury zakupowe zostaną przez niego opłacone. Liczy się bowiem data płatności (tutaj metoda kasowa nie sprawdzi się).

Z udogodnień jakie ten sposób rozliczania się z fiskusem daje podatnikom (np. jednorazowa amortyzacja czy kwartalne rozliczenia VAT) nie skorzystają jednak wszyscy VAT-owcy. Do jej zastosowania nie są uprawnieni bowiem ci podatnicy, których roczne obroty przekroczą 1,2 mln euro – mogą z niej skorzystać natomiast „mali” dla których ta kwota jest w pierwszych miesiącach czy nawet latach działania praktycznie nie do osiągnięcia – jej wybór nie jest jednak dobrym pomysłem kiedy „mały podatnik” ma problem z regulacją płatności za dokonaną na rzecz firmy dostawą usług bądź towarów. Co do zasady - wadą metody kasowej jest tutaj także konieczność zapłaty podatku jeżeli kooperant który nie dokonał zapłaty za towar bądź usługę nie jest podatnikiem czynnym tj. jest osobą fizyczną lub podatnikiem zwolnionym z VAT a od czasu wydania towaru ( wyświadczenia usługi) upłynęło 180 dni.

Wyłączeniu z jej stosowania podlegają jednak nie tylko sami podatnicy czynni o których mowa powyżej – przepisy zakazują jej stosowania także w odniesieniu do sprzedaży za pomocą wolnostojących automatów, świadczenia usług telefonicznych z użyciem kart oraz żetonów, otrzymanych dotacji lub innego typu dofinansowania, sprzedaży wewnątrzwspólnotowej jak też importu usług.

Jeżeli więc przedsiębiorca jest małym podatnikiem VAT, posiada wystarczające przychody do utrzymania płynności finansowej firmy, sprzedaje na rzecz czynnych podatników VAT oraz rozlicza VAT raz na kwartał przejście na metodę kasową (zamiast obecnych zasad ogólnych) powinien gruntowanie przemyśleć.