Rozliczenie straty z działalności a wysokość podatku

Kategoria:Podatki | |
Program do faktur
Właściciele firm bez znaczenia jak duże są to podmioty za każdym razem muszą brać pod uwagę przede wszystkim ryzyko, z jakim wiąże się prowadzenie biznesu w obecnych warunkach.

Niejednokrotnie zdarzyć się może sytuacja w której poniesione wydatki będą znacząco przekraczać zyski podlegające obowiązkowi podatkowemu. Przepisy prawa podatkowego w tym względzie (z korzyścią dla przedsiębiorcy) przewidują możliwość odliczenia straty z działalności – oznacza to nie mniej nie więcej jak:
  • wartość zobowiązania wobec fiskusa będzie wynosiła 0,
  • zmniejszenie podatku opłacanego w latach następnych.
Podatnicy chcący odliczyć stratę ze źródła przychodu muszą mieć jednak na względzie sytuację w której nadwyżka poniesionych kosztów nad uzyskanymi przychodami występująca w ciągu roku podatkowego nie zawsze będzie decydowała o tym, że przedsiębiorca poniósł stratę – o tym fakcie decyduje bowiem przychód który został ujęty w rocznej deklaracji. Oczywiście może on wynieść In minus – dopiero w tym momencie stratę będzie można odliczyć.

Fakturowanie online

Załóż konto i wystawiaj faktury onlineZakładam konto


Aby z możliwości odliczenia straty przedsiębiorca miał szansę skorzystać musi pamiętać o prawnie obowiązujących terminach – minimum 2 lata, maksimum lat 5. Kolejną ważną kwestią o której nie można zapomnieć odliczając stratę jest oczywiście jej wysokość. W zeznaniu rocznym za dany okres podatkowy nie może ona przekroczyć 50% jej całości. Można więc rozliczyć ją w ciągu nawet dwóch lat (w pierwszym i drugim roku po 50%) lub też rozbijając wyliczoną kwotę tak aby okres ten wydłużyć o czas dla podatnika najdogodniejszy – nie może być on jednak dłuższy niż wspomniane powyżej 60 miesięcy.

Podatnik musi pamiętać także, że wysokość straty można odliczyć tylko od dochodów uzyskanych z tego samego źródła a więc tylko i wyłącznie uzyskanych z działalności a nie np. z pracy zarobkowej jeżeli przedsiębiorca oprócz prowadzenia firmy pracuje także na etacie.