Rozliczenie delegacji powyżej 12 godzin

Kategoria:Inne | |
Program do faktur
Prowadzenie biznesu bardzo często wymaga zarówno od przedsiębiorcy, jak i zatrudnionych przez niego pracowników służbowych wyjazdów. W takiej sytuacji pracownikowi przysługują diety oraz zwrot niektórych kosztów, przy czym ich wysokość zależy od długości wyjazdu. Jak rozliczyć delegację trwającą ponad 12 godzin? Podpowiadamy!

Zasady rozliczania delegacji pracowników tzw. budżetówki uregulowane są w rozporządzeniu ministra pracy. Pracodawcy prywatni mogą określić własne zasady rozliczania delegacji np. w układzie zbiorowym pracy czy regulaminie wynagradzania, przy czym wysokość diety nie może być niższa niż w rozporządzeniu ministra. Jeśli pracodawca nie określi swoich wewnętrznych przepisów rozliczania diet, ma obowiązek stosować zapisy rozporządzenia.
Co można rozliczyć w delegacji?
Oddelegowanemu w podróż służbową pracownikowi przysługuje zwrot kosztów przejazdów, noclegów (standardowo do 600 zł za dobę hotelową, chyba że pracodawca wyrazi zgodę na wyższe koszty), opłat za bagaż, autostrady, parkingi i innych uzasadnionych wydatków. Dodatkowo, ma on prawo do diety z tytułu kosztów wyżywienia, która w 2018 r. wynosi 30 zł na dobę.

Wysokość diety na wyżywienie oblicza się na podstawie czasu trwania podróży służbowej – od momentu jej rozpoczęcia (wyjazdu) do zakończenia (powrotu). I tak jeśli podróż trwa:
  • od 8 do 12 godzin – przysługuje 50% diety
  • ponad 12 godzin – przysługuje 100% diety
14 dni na rozliczenie delegacji
Pracownik ma na rozliczenie delegacji 14 dni od zakończenia podróży – w tym czasie musi przedstawić rachunki, faktury czy bilety potwierdzające poniesienie wydatków związanych z podróżą. Jeśli przedstawienie faktury czy rachunku nie jest możliwe – np. na skutek jej zagubienia – pracownik powinien złożyć pisemne oświadczenie o poniesionym wydatku oraz przyczynach braku odpowiedniego dokumentu. Uwaga! Nie dotyczy to diet na wyżywienie. W tym przypadku nie ma obowiązku przedstawiania rachunków czy faktur.
Oczywiście należy pamiętać, że powyższe zasady dotyczą rozliczania delegacji pracownika. Przedsiębiorca rozlicza podróż służbową tak jak koszty bieżącej działalności – na podstawie faktur czy rachunków. Należy jednak pamiętać, by każdy wydatek poniesiony podczas podróży był odpowiednio udokumentowany, a jego poniesienie – uzasadnione.