Jak zrobić przelew do Urzędu Skarbowego?

Kategoria:Podatki | |
Program do faktur
Terminowe opłacanie należności wobec Urzędu Skarbowego to jeden z głównych obowiązków przedsiębiorców. Wielu z nich zastanawia się jednak, jak zrobić przelew do US. Nasz poradnik pomoże rozwiać wszystkie wątpliwości.

Na początek przypomnienie dotyczące terminów płatności podatków. Do 7. dnia każdego miesiąca podatek dochodowy (PIT) mają obowiązek opłacić przedsiębiorcy opodatkowani kartą podatkową. Do 20. dnia każdego miesiąca PIT muszą opłacić przedsiębiorcy rozliczający się z fiskusem przy pomocy ryczałtu, podatku liniowego oraz skali podatkowej. Do 25. dnia każdego miesiąca opłaca się podatek VAT, a jeśli rozliczenie VAT-u jest kwartalne – do 25. dnia miesiąca następującego po danym kwartale.

Obecnie zdecydowana większość przedsiębiorców opłaca podatki za pomocą bankowości elektronicznej. Służą do tego specjalne polecenia płatności. Przy ich wypełnianiu należy zachować szczególną uwagę, aby fiskus nie miał wątpliwości co do rozpoznania danego podatku czy podatnika.

Przelew do US – nazwy nadawcy i odbiorcy


Opłacając podatki w pierwszej kolejności należy wpisać do formularza przelewu nazwę i adres odbiorcy (a więc właściwego dla miejsca prowadzenia działalności Urzędu Skarbowego) wraz z numerem konta (uwaga – są one różne dla podatku dochodowego i VAT-u) oraz nazwę i adres nadawcy, czyli dane firmy.

Identyfikacja nadawcy


W polu tym wpisuje się numer NIP przedsiębiorcy, niekiedy w formularzu wymagany jest drugi identyfikator, w postaci numeru PESEL lub REGON.

Przelew do US – okres


Okres zobowiązania to nic innego jak określenie czasu, za który wpłacany jest podatek. Jeśli jest to podatek za sierpień 2016 r. okres zaznacza się jako 16M08, zaś jeżeli dotyczy II kwartału 2016 r. – 16KII.

Symbol formularza płatności


W tym polu należy umieścić skróconą nazwę podatku, który wpłaca przedsiębiorca. I tak. np. VAT-7 to podatek VAT opłacany miesięcznie, VAT-7K – podatek VAT opłacany kwartalnie, PIT-5 – zaliczka na podatek dochodowy dla osób opodatkowanych skalą, zaś PIT-5L – dla przedsiębiorców opodatkowanych podatkiem liniowym.

Przelew do US – identyfikator zobowiązania


W zdecydowanej większości przypadków pole to pozostaje puste. Wypełnia się je tylko wtedy, gdy wpłata należności wynika z decyzji, postanowienia, tytułu wykonawczego lub innego aktu organu podatkowego.

Kwota


W polu tym wpisuje się sumę należnego podatku, wyliczoną wcześniej za pośrednictwem biura księgowego lub poprzez prowadzoną samodzielnie księgowość online.