Rozliczenia podatkowe po zmianie adresu siedziby firmy

Kategoria:Podatki | |
Program do faktur
Zmiana firmowego adresu firmy powoduje u przedsiębiorców wiele sytuacji z których nie potrafią wybrnąć.

Każda owa sytuacja będzie rodzić wiele wątpliwości i pytań dotyczących między innymi tego, który urząd skarbowy będzie po zmianie firmowego adresu właściwym do rozliczeń podatku VAT oraz dochodowego oraz czy zmieni się numer rachunku na który będą dokonywane wpłaty czy też pozostanie ten sam.

Aktualizacja danych jest jednak konieczna zawsze z chwilą zmiany danych podatnika – należy dokonać jej możliwie jak najszybciej. Należy przy tym trzymać się prawnie określonych terminów. Odnosząc się jednak do samej zmiany adresu w przepisach podatkowych jest mowa o tym, że dla przedsiębiorcy właściwym urzędem skarbowym jest ten, który odpowiada siedzibie prowadzenia działalności. Tak więc w tym właśnie przedsiębiorca musi składać deklaracje podatkowe VAT i na podany numer rachunku wpłacać wyliczoną jego kwotę.

Fakturowanie online

Załóż konto i wystawiaj faktury onlineZakładam konto


Jednak jeżeli siedziba firmy podlegać będzie innemu urzędowi konieczne będzie dokonanie aktualizacji danych i wpłaty już na konto nowego urzędu – wcześniej należy złożyć również aktualizację na formularzu VAT-R. To jednak nie wyjaśnia kwestii związanej z aktualizacją danych adresowych nowej siedziby firmy – aby zmiana nie niosła za sobą konsekwencji konieczna staje się aktualizacja danych zapisanych w deklaracji CEIDG wprowadzonych do rejestru w momencie zakładania działalności.

Owa sytuacja dotyczyć będzie również sprzedawcy rejestrującym sprzedaż przy pomocy kasy fiskalnej. Jeżeli adres jego siedziby się zmieni to oprócz powyższych zmian musi on także dokonać ich w urządzeniu rejestrującym – musi także dokonać wpisu do książki serwisowej urządzenia i poinformować o dokonanej zmienia urząd skarbowy – ma na to tydzień.