Rok 2016 - zmiany w CEiDG

Kategoria:Nowości | |
Program do faktur
W 2016 r. przedsiębiorców czekają spore zmiany w zakresie działania Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG). Mają one na celu uproszczenie zasad poprawiania i wykreślania wpisów w ewidencji.

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej w 2011 r. zastąpiła lokalne rejestry jednoosobowych działalności gospodarczych osób fizycznych prowadzone przez gminy. W 2016 r. wejdzie w życie nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, która ułatwi zasady prowadzenia i wykreślania wpisów w CEiDG. Co więcej, ma na celu walkę z nieuczciwymi firmami oraz przedsiębiorstwami zarejestrowanymi na nieistniejące lub cudze adresy.

Jednym z najważniejszych założeń nowelizacji jest uproszczenie procedury wykreślania wpisów w CEiDG w przypadku:
  • zaprzestania prowadzenia działalności na podstawie prawomocnego zakazu
  • upływu 24-miesięcznego okresu zawieszenia firmy
  • zaprzestania prowadzenia działalności z powodu śmierci przedsiębiorcy
  • firmy zarejestrowanej na cudzy adres i bez tytułu prawnego do lokalu
Aby zminimalizować rejestrację firm na cudze lub nieistniejące adresy, przedsiębiorca będzie miał obowiązek posiadania tytułu prawnego do adresu, który umieści w CEiDG. Może to być tytuł własności, umowa najmu, użyczenie, dzierżawa lub inna forma zgody właściciela na wykorzystywanie danego lokalu na potrzeby prowadzenia działalności. Tytułu prawnego nie trzeba będzie okazywać na etapie rejestrowania działalności, ale w przypadku kontroli lub wezwania ze strony ministerstwa gospodarki, przedsiębiorca będzie miał obowiązek go okazać. Co więcej, w CEiDG będą także udostępniane numery PESEL i REGON przedsiębiorcy, ale ich pobieranie nastąpi automatycznie.

Wystawianie faktur on-line

Zarejestruj się w intaxo.pl i wystawiaj faktury przez internetZakładam konto


W 2016 r. wprowadzona zostanie także możliwość rezygnacji z wpisu do CEiDG w przypadku rezygnacji z rozpoczęcia działalności. Zdarza się bowiem, że ktoś składa wniosek z datą przyszłą, ale założenie firmy nie dochodzi do skutku. Mimo to, taka osoba na zawsze jest widoczna w rejestrze jako były przedsiębiorca. Od stycznia 2016 r. zamiast procedury wykreślania będzie można dokonać rezygnacji z wpisu.