REGON – co to takiego?

Kategoria:Inne | |
Program do faktur
Każda osoba, która rejestruje nową działalność gospodarczą, składa wniosek o wpis do CEIDG, będący jednocześnie wnioskiem o nadanie numeru REGON. Co to jest? Nic innego, jak numer statystyczny, którego jednak w praktyce używa się niezwykle rzadko.

Większość początkujących przedsiębiorców zastanawia się, co to jest REGON i do czego jest w ogóle potrzebny. Zacznijmy od wyjaśnienia nazwy. REGON to skrót od nazwy Rejestr Gospodarki Narodowej, będącego spisem wszystkim podmiotów prowadzących w Polsce działalność gospodarczą. Wpisowi do rejestru REGON podlegają:
  • osoby prawne
  • jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej
  • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, w tym prowadzące indywidualne gospodarstwa rolne
  • jednostki lokalne tych podmiotów
Obecnie numer REGON jest nadawany jedynie ze względów statystycznych. W praktyce nie jest wymagany w jakichkolwiek kontaktach z administracją publiczną – od 31 marca 2009 r. nie ma już obowiązku posługiwania się nim w obrocie gospodarczym. W związku z tym, nie trzeba go umieszczać na jakichkolwiek firmowych dokumentach ani na pieczątce. Zdecydowana większość przedsiębiorców umieszcza jednak REGON na pieczątce ze względów prestiżowych – wygląda ona po prostu bardziej profesjonalnie.

Od kilku lat nie trzeba też składać osobnego wniosku o nadanie numeru REGON. Dzieje się to automatycznie podczas składania wniosku o wpis do CEIDG. Zazwyczaj jest on nadawany w przeciągu kilku dni roboczych. Jego brak w żadnym stopniu nie ogranicza jednak działalności biznesowej przedsiębiorcy. Warto też wiedzieć, że numer REGON jest nadawany raz na zawsze – nawet jeśli dana osoba zamknie firmę, to przy otwieraniu następnej numer REGON pozostaje ten sam.