Raje podatkowe w Unii Europejskiej

Kategoria:Podatki | |
Program do faktur
Jak wiadomo, głównym przychodem skarbu państwa są wszelkiego rodzaju podatki. To właśnie one są główną siłą napędową gospodarki, ale też jednym z największych kosztów, jakie ponoszą firmy podczas swojej działalności.

Logicznym więc wydaje się, że przedsiębiorstwa dążą do minimalizacji kosztów z tytułu zobowiązań podatkowych. Ze względu na fakt, iż każdy kraj ustala wartość podatków zgodnie z ogólnymi dyrektywami, ale również własną polityką gospodarczą. Dlatego też niektóre kraje, w tym również członkowie Unii Europejskiej są uznawane za raje podatkowe, czyli obszary, w których obecne stawki podatku sprzyjają optymalizacji podatkowej przedsiębiorstwa.

Czym są raje podatkowe

W najprostszych słowach, raje podatkowe są krajami bądź terytoriami autonomicznymi, w których obowiązują bardzo korzystne dla przedsiębiorców stawki podatkowe. Często podatki dla przedsiębiorców ustalane są na minimalnym lub nawet zerowym poziomie. Te kraje nie stosują się do rekomendowanych dyrektyw i aktów sporządzanych przez Unię Europejską czy OECD, czyli Organizację Współpracy Gospodarczej oraz rozwoju.

Historia wskazuje, iż wykorzystywanie rajów podatkowych przez największe światowe korporacje jest procederem powszednim w dzisiejszych czasach. Z reguły firma zakłada spółkę córkę o zakresie doradczym, która świadczy swoje usługi jedynie firmie matce. Tego typu firma córka wycenia swoje usługi na niewiarygodnie wysokim poziomie, co sprawia, iż większa część podatku jest płacona właśnie przez firmę zarejestrowaną w raju podatkowym, co skutecznie zmniejsza ogólne koszty podatkowe całej firmy.

Jakie znane raje podatkowe znajdują są na terenie Unii Europejskiej

Od jakiegoś czasu również Unia Europejska sporządza cykliczny raport, w którym wymienia kraje zdefiniowane jako raje podatkowe. Te państwa nie współpracują na poziomie Unii Europejskiej w obszarze wyeliminowania konkurencyjnych stawek podatkowych, w związku z tym przedsiębiorcy zakładający działalność w tych krajów mogą liczyć na preferencyjne stawki podatkowe. Przykładami takich członków Unii Europejskiej może być:

Cypr

Cypr oferuje bardzo preferencyjną stawkę podatku CIT na poziomie 12.5%. Dodatkowo władze cypryjskie wydają zgodę na transfer nawet 70% zysków do innych krajów przed opodatkowaniem. To sprawia, iż faktycznie o wiele mniejsza kwota zostanie opodatkowana tą i tak niską stawką. Dodatkowo Cypr nie uznaje podatku wyjścia, który zakłada brak opłat w przypadku inwestycji wszystkich środków w innym kraju.

Malta

Standardowa stawka podatku CIT na Malcie wynosi aż 35%. Jednak wielu przedsiębiorców tam właśnie kieruje swoje środki ze względu na bardzo atrakcyjny system zwrotu podatku. Oznacza to, iż zwrot występuje w przypadku:
  • Dochodu z tytułu działalności handlowej - po zwrocie stawka podatku wynosi 5%,
  • Dochody z odsetek oraz należności licencyjnych - po zwrocie stawka podatku wynosi 10%,
  • Zyski z tytułu dywidend i zysków kapitałowych pochodzących od uczestnictwa spółki holdingowej - zwrot 100% podatku
Warto również nadmienić, iż w Polskim prawie Spółka z.o.o uchodzi za ciekawą inicjatywę, która skutecznie rozdziela majątek firmy od majątku właściciela. W ramach wypłaty środków ze Spółki z.o.o istnieją 3 skuteczne sposoby, w jaki sposób uniknąć wysokiego opodatkowania. Jednym z nich jest powierzenie obowiązków prezesa lub członków zarządu, którzy nie muszą płacić składek ZUS. Drugą opcją jest wynajem powierzchni biurowej od wspólnika, trzecim natomiast wypłata w ramach umowy cywilnoprawnej.