Raje podatkowe a unikanie opodatkowania

Kategoria:Podatki | |
Program do faktur
Motywem działań praktycznie każdego przedsiębiorstwa jest zoptymalizowanie zobowiązań z tytułu podatku, w taki sposób aby kwota należnego podatku była jak najniższa. Jest to jedno z najbardziej popularnych i najczęściej stosowanych rozwiązań w celu zmniejszenia zobowiązań podatkowych.

Jedną z najbardziej powszechnych i jednocześnie kontrowersyjną metodą optymalizacji podatkowej stanowią raje podatkowe. Bardzo często jest ona mylona z unikaniem płacenia podatku, zatem warto wiedzieć na czym polegają oba procesy i jakie są między nimi różnice.

Czym jest raj podatkowy?

Choć może się to wydawać mało prawdopodobne raj podatkowy nie posiada jasno określonej definicji. Według najbardziej powszechnej definicji za raj podatkowy można uznać kraj, który wbrew standardom innych krajów w ramach danej organizacji międzynarodowej kształtuje prawo podatkowe w sposób odrębny przyciągający wielu potencjalnych inwestorów. Istnieje kilka czynników, które określają państwa nazywane rajami podatkowymi. Można do nich zaliczyć:
  • państwa te nie narzucają żadnych lub w bardzo niskiej kwocie podatki
  • brak współpracy z innymi państwami w celu wymiany informacji podatkowych wybranych podmiotów
  • przepisy oraz prawo podatkowe nie są zrozumiałe i nie do końca przejrzyste
  • nie ma odgórnego wymogu prowadzenia działalności gospodarczej i uzyskiwania dochodu na terenie tego państwa
Z tego też powodu raje podatkowe są często wykorzystywane przez różne podmioty zarówno przedsiębiorstwa jak i osoby fizyczne do korzystania z łagodnych przepisów podatkowych w celu zmniejszania kwoty należnego podatku w państwie, gdzie prowadzona jest działalność gospodarcza.

Jak jest różnica między rajami podatkowymi a unikaniem opodatkowania?

Należy też zwrócić uwagę, iż obok pojęcia raju podatkowego istnieje również zjawisko unikania opodatkowania. Unikanie opodatkowania również stanowi optymalizację podatkową, która ma na celu zmniejszyć ostateczną kwotę należnego podatku dochodowego na rzecz Skarbu Państwa. Bardzo często unikanie opodatkowania jest mylone z uchylaniem się od płacenia podatku. Unikanie opodatkowania stanowi zbiór legalnych i zgodnych z powszechnym prawem działań, dzięki którym można obniżyć kwotę płaconego podatku. Z kolei uchylanie się od opodatkowania stanowi zbiór nielegalnych działań, które mają na celu wprowadzenie w błąd organów podatkowych, co jest traktowane jako przestępstwo i może zostać skierowane do sądu jako przestępstwo na tle podatkowym.

Różnica między unikaniem opodatkowania a rajami podatkowymi polega na tym, iż chcąc zastosować zjawisko unikania opodatkowania można prowadzić działalność na terenie tego samego państwa gdzie odprowadzane są podatki i nie ma konieczności wyprowadzania osiąganych dochodów do państwa gdzie przepisy podatkowe są niezrozumiałe i nie do końca klarowne. Z kolei chcąc zastosować pojęcie rajów podatkowych dla swojej działalności należy osiągany dochód wyprowadzić do państwa, gdzie przepisy podatkowe są znacznie bardziej złagodzone a same podatki w tym państwie są bardzo niskie. Nie jest to działanie zabronione, jednak brak tutaj ścisłej kontroli podatkowej, dzięki której nie można trafnie określić kwoty należnego podatku.