Rachunki odchodzą do lamusa. Teraz tylko faktury

Kategoria:Faktury | |
Program do faktur
Każdy przedsiębiorca zna ten stary podział na faktury i rachunki. Te pierwsze wystawiane przez firmy, które są płatnikami vat. Z kolei rachunki zawsze wystawiali przedsiębiorcy, którzy byli zwolnieni z tego podatku. Od stycznia 2014 roku wszyscy bez wyjątków wystawiać będą faktury.

Już od 1 stycznia 2013 r. osoby prowadzące działalność gospodarczą będące zwolnione z vat mogły wystawiać faktury. Było to jednak dobrowolne dlatego jedni przedsiębiorcy wystawiali faktury, inni nadal rachunki.

Jak przeczytać można na portalu informacyjnym abc.com.pl dniem 1 stycznia 2014 r. obowiązek wystawiania faktur spoczywać będzie tylko na podatnikach, jeśli zażąda tego nabywca towaru bądź usługi. Dotyczyć to będzie każdego przedsiębiorcę. Nie będzie znaczenia czy został zarejestrowany jako płatnik VAT czynny, zwolniony, czy też nie dokonał rejestracji w tym zakresie.

W związku z powyższym zakres danych na fakturze został zbliżony do zakresu danych wymaganych na rachunku, zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej. W projekcie zrezygnowano też z regulacji dotyczącej braku obowiązku podawania numeru, za pomocą którego nabywca jest zidentyfikowany na potrzeby podatku w przypadku faktur dokumentujących sprzedaż tzw. mediów. Jak podkreślają projektodawcy, jest to spowodowane możliwością wystawiania faktur uproszczonych.