Przywileje podatkowe także dla „małych podatników”

Kategoria:Podatki | |
Program do faktur
Otrzymanie przez podatnika statusu małego podatnika wpływać będzie nie tylko na sposób rozliczania się z podatków z urzędem skarbowym. Przyczyni się również w znaczącym stopniu do wielu ulg podatkowych z których przedsiębiorca będzie mógł skorzystać.

Za takiego przedsiębiorca może zostać uznany, jeżeli w roku poprzedzającym nie uzyskał obrotów na rachunku firmowym przekraczających kwotę 1200000 euro (przeliczenie następuje po średnim kursie euro który zostaje ogłoszony dnia 1 października roku ubiegłego przez Narodowy Bank Polski). Wynika z tego, iż małym podatnikiem może zostać jedynie przedsiębiorca, który kontynuuje prowadzenie firmy a nie osoba dopiero rozpoczynająca działalność. Status ten przysługuje bowiem dopiero od roku następnego.

Nie jest to jednak do końca prawda – przepisy o podatku VAT dopuszczają bowiem możliwość działania młodych firm analogicznie jak czynią to mali podatnicy – aby z tej możliwości mógł skorzystać przedsiębiorca już w pierwszym roku musi zdecydować się na rozliczenia z fiskusem poprzez metodę kasową jeżeli przewiduje, że wartość sprzedaży przez jego firmę nie przekroczy ustawowego progu – musi być ona także proporcjonalna do czasu jej prowadzenia.

Jeżeli przedsiębiorca spełnia warunek obrotów status małego podatnika daje mu naprawdę duże możliwości podatkowe – może bowiem rozliczać się z uzyskiwanych dochodów kwartalnie a także dopiero wówczas, kiedy otrzyma płatność od kontrahenta w myśl metody kasowej. Innymi przywilejami, które przedsiębiorcy przysługują są także kwartalne naliczenie zaliczek podatku dochodowego, może on również skorzystać z prawa do jednorazowego zaliczenia wartości nabytych środków trwałych do kosztów uzyskania przychodu za miesiąc w którym te środki zostały wprowadzone do firmowych ksiąg np. w przypadku firm prowadzących działalność na niewielką skalę – kupują mało jak i mało sprzedają.