Przychody z dzierżawy społecznym agencjom najmu – nowe rozwiązanie PIT.

Kategoria:Podatki | |
Program do faktur
Przychody z dzierżawy społecznym agencjom najmu to całkowicie nowe rozwiązanie, jakie wpływa na zmiany w zakresie podatku dochodowego. Społeczne agencje najmu to instytucje, jakie zostały wskazane z ustawach o formach popierania budownictwa mieszkaniowego.

Przepisy prawne wskazują, że społeczną agencją tego typu jest podmiot prowadzący, jaki ma na celu tworzenie warunków zaspokajania potrzeb mieszkańców samorządowej wspólnoty. Działalność wiąże się z dzierżawą budynków i lokali mieszkalnych od ich właścicieli i wynajmowaniu ich osobom fizycznym, za pomocą zasad określonych przez gminę. Czym cechuje się nowe rozwiązanie PIT? O czym warto wiedzieć? Jakie zmiany wprowadzają nowe przepisy?

Rozliczenie wynajmu zgodnie z Polskim Ładem.

Agencja najmu bazuje na umowie dzierżawy lokali mieszkalnych lub domów od właścicieli i wynajmowaniu tych nieruchomości danym osobom fizycznym, które wskazane są przez gminę. W ramach SAN stosowana jest jednocześnie umowa dzierżawy oraz najmu. Co ciekawe, SAN może działać w konkretnej formie prawnej, jako spółka z o.o. lub s.a. Nie zapominajmy o tym, że agencja najmu zawiera także umowę o współpracy z gminą, na terenie której będzie prowadzona działalność.

Umowa o współpracy z gminą - najważniejsze kwestie.

Warto podkreślić, że umowa ma za zadanie określać następujące aspekty:
  • zasady współfinansowania działalności przez gminę
  • liczbę lokalu przeznaczonych do wynajęcia SAN osobom fizycznym
  • zasady podziału odpowiedzialności za brak uregulowania należności czynszowej względem SAN, gdy dojdzie do zakończenia stosunku najmu
  • zasady sprawozdawczości, które uwzględniają obowiązki gminy
Społeczne agencje najmu działają tak, że są pewnym pośrednikiem między właścicielem nieruchomości a najemcą o danych potrzebach.

Przychody z dzierżawy społecznym agencjom najmu.

Kodeks cywilny wskazuje, że wydzierżawiający oddaje na rzecz dzierżawcy dany przedmiot, a dzierżawca z tego tytułu płaci określony czynsz. To z kolei oznacza, że umowa dzierżawy ma odpłatny charakter, dlatego właściciel osiąga z tego tytułu przychody. Ustawa PIT mówi o tym, że przychodami są otrzymane lub pozostawione do dyspozycji podatnika środki pieniężne. Nie można pomijać odpowiedniego sklasyfikowania do właściwego źródła przychodu. W niektórych przypadkach może to być jedynie przychód z najmu, dzierżawy, podnajmu i poddzierżawy składników majątku, jakie wiążą się z działalnością gospodarczą. Jeśli składnik majątku nie wiąże się z działalnością gospodarczą, jest to osobne źródło przychodów.

Zmiany w PIT 2022

Okazuje się, że Polski Ład ujednolica opodatkowanie najmu prywatnego. Do tej pory osoba prywatna sama wybierała, czy chce rozliczać przychody na ryczałcie, czy na ogólnych zasadach. Było to pewną zaletą, gdyż podczas wyboru skali podatkowej, np. gdy mieszkanie wymagało remontu, można było amortyzować lokal i wtedy koszty obniżały skalę opodatkowania. W 2022 roku natomiast jedyną dostępną formą opodatkowania jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. W przypadku kontynuacji rozliczania najmu prywatnego, podatnik może do końca 2022 roku korzystać z opodatkowania na zasadach ogólnych, o czym warto pamiętać.

Nowe zasady wskazują, że decydując się na prywatny najem, do limitu przychodów nie wliczamy przychodów uzyskiwanych dzięki pozarolniczej działalności gospodarczej. Taki stan rzeczy dotyczy każdego wskazanego w ustawie podatnika, bez względu na zastosowaną formę opodatkowania. Jak widać, przychody z dzierżawy społecznym agencjom najmu muszą wiązać się w uwzględnieniem zmian, jakie wprowadza Polski Ład.