Przeliczanie wynagrodzenia z brutto na netto przy użyciu kalkulatora

Kategoria:Inne | |
Program do faktur
Dostępne w Internecie bezpłatne kalkulatory wynagrodzeń umożliwiają szybkie i proste wyliczenie wszystkich kosztów zatrudnienia pracownika. Kalkulator taki uwzględnia bowiem zwykłe i podwyższone koszty uzyskania przychodu, ulgę podatkową, podatek, składki na ZUS, Fundusz Pracy oraz FGŚP.

Kalkulatory wynagrodzenia to bardzo przydatne narzędzia dla każdego przedsiębiorcy. Za ich pomocą wyliczyć można:
  • wynagrodzenie brutto – czyli zawierające podatek oraz składki ZUS w części obciążającej pracownika
  • wynagrodzenie netto – wynagrodzenie wypłacane pracownikowi po odliczeniu składek i podatków
  • miesięczne koszty uzyskania przychodu – zarówno zwykłe, jak i podwyższone (gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania pracownika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a pracownik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę)
  • ulgę podatkową – do odliczenia od zaliczek na podatek dochodowy za każdy miesiąc, w którym wypłacone jest wynagrodzenie, o ile pracownik złożył deklarację PIT-2
  • Fundusz Pracy – składka wynosząca 2,45% podstawy wymiaru składki
  • Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) – wynosi 0,1% podstawy wymiaru składki
Warto pamiętać, że w 2018 r. wynagrodzenie minimalne wynosi 2100 brutto. Oznacza to podwyższenie kosztów zatrudnienia pracownika na umowę o pracę. Jeśli będzie on zatrudniony na pełen etat, całkowity koszt zatrudnienia wyniesie 2532,81 zł.