Przelew do US i ZUS - jak wykonać prawidłowo?

Kategoria:ZUS | |
Program do faktur
Terminowe i prawidłowe regulowanie opłat na rzecz Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, to jeden z podstawowych obowiązków osób prowadzących firmę, niezależnie od tego, czy jest to firma jednoosobowa, czy też zatrudniająca pracowników.

Również osoby nie prowadzące działalności są, w określonych przypadkach, zobowiązane do wpłat do US. Jak więc wykonywać przelew na rzecz US i ZUS w prawidłowy sposób?

Przelewy składek do ZUS

Terminy wpłat składek do ZUS są uzależnione od ilości pracowników zatrudnionych w firmie. Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, nieprzekraczalnym terminem wpłaty składek jest 10 dzień każdego miesiąca. Dla przedsiębiorstw zatrudniających pracowników, jest to 15 dzień każdego miesiąca. Aby wykonać przelew składek do ZUS należy korzystać z nadanego nam Numeru Rachunku Składkowego. NRS jest naszym indywidualnym rachunkiem i zawiera numer identyfikacji podatkowej przedsiębiorcy (NIP). Składka na poszczególne zobowiązania: Ubezpieczenie Społeczne, Zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych nie jest przez nas rozdzielana. Wpłacamy zatem tylko jedną składkę na jedno konto NRS. Wpłata jest następnie odpowiednio dzielona przez pracownika ZUS na poszczególne zobowiązania - na podstawie złożonych przez nas deklaracji rozliczeniowych.

W celu prawidłowego rozliczenia się ze składek wobec ZUS, należy więc wykonać z naszego konta tylko jeden przelew bankowy w odpowiedniej wysokości - na nasz indywidualny NRS.

Przelew podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego

Każdy przedsiębiorca niezależnie od wielkości firmy, która prowadzi i każda osoba uzyskująca przychód, ma obowiązek uiszczania należnego podatku od uzyskanych przychodów. W ciągu roku podatkowego wpłacamy zaliczki na podatek dochodowy najpóźniej do 20 dnia każdego miesiąca. Przelew podatku należy wykonać na numer konta właściwego dla nas Urzędu Skarbowego. Musimy określić z jakiego tytułu opłacamy podatek (PIT- 5, PCC - 1 lub VAT) i podać nasze dane identyfikacyjne np. numer REGON lub NIP. Kolejnym krokiem jest podanie informacji, za jaki okres czasu wpłacamy podatek np. miesiąc czy kwartał danego roku. Następnie podajemy wyliczoną przez nas kwotę należnego do zapłaty podatku.

Po wprowadzeniu tych wszystkich danych możemy mieć pewność, że zapłacony przez nas podatek trafi na odpowiednie konto i będzie opłacony w odpowiedniej wysokości.