Przejście z ryczałtu na skalę – kiedy?

Kategoria:Podatki | |
Program do faktur
Przedsiębiorca dokonujący rozliczeń podatkowych z urzędem skarbowym poprzez ryczałt ewidencjonowany musi trzymać się sztywnych przepisów dotyczących tego właśnie modelu rozliczeń. Oznacza to ni mniej ni więcej jak tylko świadczenie usługi lub sprzedaż na rzecz innych podmiotów niż jego obecny lub też były pracodawca.

Przy czym pamiętać należy, że aby nie stracić prawa do rozliczania się w postaci ryczałtu przedsiębiorca przechodzący z pracy etatowej na własną działalność nie może wyżej wspomnianych usług ani też sprzedaży dokonywać na rzecz byłego pracodawcy nie tylko w roku obecnym – przepisy określają jasno, że nie może czynić tego również w roku poprzednim w którym działalność nie była prowadzona. Jedynym pocieszenie tej sytuacji jest fakt, że nie musi on dokonywać korekt dochodu który rozliczył. Jeżeli zostanie złamany powyższy warunek przedsiębiorca zobowiązany jest przejść na rozliczenie według skali podatkowej której podstawowe stawki to 18 oraz 32%.

Płatności podatku podług skali muszą dotyczą już pierwszego dnia odkąd obowiązek ten powstał i obowiązują do końca roku podatkowego. Jedyne wyłączenie ze zmiany sposobu opodatkowania to wybór pracodawcy dotyczący dochodów pochodzących z najmu, dzierżawy jak również pozostałych umów mających podobne założenia.

Przejście na skalę wiąże się także z prowadzeniem właściwych ksiąg rozliczeniowych które umożliwią prawidłowe wyliczenie należnego podatku. Kooperując z byłym pracodawcą przedsiębiorca naraża się nie tylko na zmianę formy opodatkowania, musi również dokonywać rozliczeń podatku na dwóch różnych formularzach – PIT – 28 dotyczącą tego okresu, kiedy nie podejmował współpracy z byłym pracodawcą – natomiast za pozostała część składanym dokumentem jest PI-36 a to z kolei spowoduje, że traci on możliwość rozliczenia się z dochodów wspólnie z małżonkiem. Również osoby samotnie wychowujące dzieci tracą to prawo.