Przedsiębiorco amortyzuj samochód nabyty przez współmałżonka

Kategoria:Koszty | |
Program do faktur
Przedsiębiorca w czasie prowadzenia działalności gospodarczej ma prawo dokonywania odpisów amortyzacyjnych środków transportu będących jego własnością.

Może czynić to także gdy jest współwłaścicielem pojazdu – mówią o tym przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego – zawarcie małżeństwa powoduje powstanie współwłasności o ile nie została sporządzona rozdzielność majątkowa. W myśl tego, zakupiony oraz zarejestrowany przez współmałżonka pojazd staje się współwłasnością przedsiębiorcy. Zostaje więc włączony do środków trwałych i może być amortyzowany. Nastąpi to jednak w sytuacji jeżeli wykorzystywany będzie tylko i jedynie na potrzeby przedsiębiorstwa.

Jeżeli przedsiębiorca spełnia powyższe warunki będzie mógł dokonywać odpisów amortyzacyjnych od sumy początkowej zakupu samochodu współmałżonka (umowa kupna – sprzedaży wraz z kwotą nabycia pojazdu wystawiona na nazwisko współmałżonka). Opisywana sytuacja może mieć jednak miejsce jedynie w sytuacji, kiedy współmałżonek jest osobą fizyczną nie prowadzącą zarejestrowanej działalności gospodarczej. Natomiast gdy każdy z małżonków prowadzi firmę osobno rozwiązanie problemu jest bardziej skomplikowane.

Po pierwsze amortyzacja musi być kontynuowana – samochód musi zostać przekazany przez jednego z małżonków do firmy drugiego współmałżonka. Po drugie wartość nabycia pojazdu zostaje pomniejszona o wysokość kwoty nabycia w firmie drugiej oraz o odpisy w pierwszej. Przepis ten nie jest stosowany w przypadku wszystkich małżeństw – wiele z nich pospisuje bowiem intercyzę a więc powstaje rozdzielność majątkowa – samochód jest własnością tylko jednego z małżonków.

Co więc zrobić by można było dokonywać odpisów w firmie drugiego z nich? Pojazd musi stać się własnością drugiego przedsiębiorstwa – najprościej mówiąc –przedsiębiorca chcący uzyskiwać odliczenia z tytułu amortyzacji musi pojazd odkupić.