Kredyt kupiecki – co to takiego?

Kategoria:Inne | |
Program do faktur
Przedsiębiorcy może zdarzyć się sytuacja kiedy chciałby pilnie kupić określony towar lub usługę, ale w danej chwili nie dysponują odpowiednią kwotą pieniędzy aby za nie zapłacić. Wówczas, po dojściu do porozumienia ze sprzedającym, przedsiębiorca taki może skorzystać z kredytu kupieckiego.

Kredyt kupiecki, zwany także towarowym lub handlowym, to forma finansowania działalności gospodarczej bez uczestnictwa banków. Najprościej mówiąc, jest to odroczenie przez sprzedającego terminu płatności za dany towar bądź usługę. Odroczenie to może być potwierdzone umową zawartą przez obie strony transakcji, ale także może wynikać z terminu zapłaty określonego na fakturze, więc nie wymaga jakiejś specjalnej formy prawnej. Jeśli chodzi o termin spłaty, to nie ma przepisów, które go określają – przyjmuje się jednak, że odroczenie płatności dotyczy najczęściej okresu 30 dni.

Księgowość online

Załóż konto i prowadź KPiR onlineZakładam konto


Kredyt kupiecki jest bardzo korzystną alternatywą dla firm kupujących dany towar bądź usługę, a także dla nowych firm. Przede wszystkim, kredyty kupieckie w przeważającej części nie są oprocentowane – dostawca, od którego coś kupujemy po prostu otrzymuje zapłatę później. Co więcej, firma unika bardzo czasochłonnego i skomplikowanego wyliczania zdolności kredytowej przez banki, które często i tak nie są skłonne do finansowania niektórych działalności, a zwłaszcza start-up’ów.

Kredyt kupiecki jest jednak ryzykowną opcją dla strony sprzedającej. Nigdy nie wiadomo bowiem, zwłaszcza w przypadku nowych kontrahentów, czy będą oni w stanie uregulować płatność. Dlatego ważne jest po pierwsze sprawdzenie ich wiarygodności finansowej (służą temu rozmaite wywiadownie gospodarcze i rejestry dłużników), a po drugie – ewentualne zabezpieczenie kredytu. Można to zrobić za pomocą ubezpieczenia przed upadłością lub zatorami płatniczymi, a także rabatu dla kupującego za szybszą zapłatę.