Prowadzisz działalność gospodarczą za granicą? Sprawdź czy musisz płacić ZUS?

Kategoria:ZUS | |
Program do faktur
Każdy kto prowadzi własną firmę lub działalność gospodarczą w Polsce musi regularnie odprowadzać składki ZUS. Co jednak z właścicielami przedsiębiorstw prowadzonych za granicą?

Czy poza krajem nadal podlegają takim samym przepisom?

Własna działalność gospodarcza a składki ZUS

Osoby, które mają zamiar świadczyć swoje usługi lub prowadzić własną firmę poza Polską, są w pierwszej kolejności zobowiązane do posiadania zaświadczenia A1, wydawanego przez ZUS. Dokument ten potwierdza, że dany przedsiębiorca podczas pracy za granicą podlega przepisom ustawodawstwa polskiego. Musi więc opłacać takie same składki jak właściciele firm działających na terenie Polski. Dodatkowo, zaświadczenie określa brak konieczności płacenia obowiązkowych składek w innych krajach.

Własne przepisy dotyczące ubezpieczeń społecznych stosują państwa będące członkami Unii Europejskiej. Według nich, właściciele wszelkiego rodzaju firm lub przedsiębiorstw podlegają wyłącznie ustawodawstwu tego kraju, w którym wykonują pracę i jedynie tam odprowadzają składki zgodnie z przepisanego danego państwa. Nie płacą więc już dodatkowo składek ZUS w Polsce. W tym wypadku, nie ma więc znaczenia w jakim państwie właściciel zarejestrował swoją działalność lub jakie jest jego miejsce zamieszkania.

Przeniesienie własnej działalności do innego państwa

Według 883/2004 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady, przedsiębiorca może nadal podlegać ustawodawstwu kraju, w którym pierwotnie zarejestrował swoją działalność w przypadku, kiedy okres pracy za granicą nie przekroczy dwudziestu czterech miesięcy. Podczas realizacji takiej umowy, właściciel nadal będzie odprowadzał składki ubezpieczeniowe w Polsce. Osoba taka musi jednak spełnić dwa podstawowe warunki:
  • prowadzić własną działalność gospodarczą przynajmniej przez okres dwóch miesięcy przed konkretnym dniem, od którego chce skorzystać z zaświadczenia A1;
  • ubezpieczyć odpowiednio firmę oraz przez cały czas utrzymywać właściwą infrastrukturę tak, aby po powrocie do kraju, możliwe było natychmiastowe wznowienie działalności przedsiębiorstwa.

Jak wygląda weryfikacja wymogów pozwalających na przyznanie ustawodawstwa polskiego?

ZUS przed wydawaniem zaświadczenia pozwalającego na przyznanie ustawodawstwa polskiego musi zweryfikować czy dany przedsiębiorca spełnia wszystkie wymagania, dzięki którym będzie mógł podjąć działalność po powrocie do kraju.

Podczas weryfikacji brane są pod uwagę aspekty związane z:
  • korzystaniem przez firmę z powierzchni biurowej;
  • posiadaniem odpowiedniej legitymacji zawodowej;
  • regularnym płaceniem podatków;
  • posiadaniem numeru identyfikacyjnego VAT;
  • przynależnością do organizacji zawodowych oraz izb handlowych.

Przedsiębiorcy, którzy nie spełnili wszystkich wymaganych warunków podlegają przepisom ubezpieczenia społecznego w kraju, w którym aktualnie prowadzą własną działalność gospodarczą.