Prowadzenie fimy: jak zostać vatowcem?

Kategoria:Podatki | |
Program do faktur
Każdy przedsiębiorca rejestrując firmę staje przed dylematem - zostać płatnikiem podatku VAT czy nie? Wybór zależeć będzie od rodzaju działalności jak i obrotów firmy. Istnieją takie formy prowadzenia działalności, które obligatoryjnie zwolnione są z tego podatku - wynika to z ustawy o podatku od towarów i usług. W takich wypadkach nie ma nawet konieczności zgłaszania tego w urzędzie.

Więc jak jest z tym VATem? Będąc płatnikiem podatku VAT mamy możliwość jego odliczenia - zawsze zapłacimy różnicę pomiędzy zapłaconym podatkiem VAT (faktury zakupu) a otrzymanym (faktury sprzedaży). Jeśli suma podatku VAT z faktur zakupu jest większa niż z naszej sprzedaży wtedy zostanie nam zwrócona różnica. Kolejną zaletą bycia vatowcem to większa możliwość współpracy z dużymi firmami. Przedsiębiorstwa, które są płatnikami VATu chętniej podejmują współpracę z firmami, które również są vatowcami.

Jak zostać vatowcem i czy jest to dla naszej firmy korzystne?Jeśli już wiemy, że przy naszej działalności gospodarczej bycie vatowcem jest opłacalne, wystarczy wypełnić odpowiedni formularz rejestracyjny VAT-R i złożyć do Urzędu Skarbowego nie później niż 1 dzień przed planowaną transakcją. Pamiętać należy, że "VATowiec" musi prowadzić księgowości w formie KPiR (Książki Przychodów i Rozchodów).

Czy opłaca się być nievatowcem?Otóż ta forma ma też swoje zalety. Oczywiście jest to uwarunkowane odpowiednim rodzajem działalności. Ta forma jest atrakcyjna np. wtedy gdy naszymi głównymi klientami są osoby indywidualne, którzy albo nie są płatnikami VATu albo nie prowadzą działalności gospodarczej.

Musimy jednak pamiętać o jednej istotnej kwestii. Jeśli będąc nievatowcem przekroczymy obrót 30 tysięcy euro czyli ok 150 tys zł to automatycznie stajemy się płatnikiem podatku VAT.

Dylemat czy być vatowcem czy nie zostanie rozwiązany jeśli dokładnie przeanalizujemy profil naszej działalności i dokładnie określimy potencjalnych klientów. Warto w tej sprawie zasięgnąć porady księgowej.