Prowadzę JDG ale myślę o Spółce z o.o. Czy można dokonać przekształcenia?

Kategoria:Nowości | |
Program do faktur
Prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą, ale zastanawiasz się nad zmianą formy prowadzenia firmy jako spółki z ograniczoną odpowiedzialnością? Idealnie. W końcu nie ma przeszkód, aby przekształcić JDG w Sp. z o.o.

Zanim jednak zaczniesz załatwiać formalności, poświęć chwilę na przeczytanie naszego nowego artykułu, w którym wspólnie zastanowimy się nad minusami i plusami, które wynikają z takiego przekształcenia.

Plusy, czyli dlaczego warto stać się spółką z o.o.

Najważniejszą korzyścią i częstym motywem do tworzenia spółek z o.o. jest mniejsza niż w przypadku JDG odpowiedzialność przedsiębiorcy majątkiem osobistym za zobowiązania firmy. Po przekształceniu stroną odpowiadającą za nowe zobowiązania będzie spółka, a za stare, czyli te sprzed przekształcenia będziesz odpowiadał/-a Ty jako przedsiębiorca wspólnie ze spółką solidarnie przez 3 lata od przekształcenia.

Plusem jest także możliwość kontynuowania działalności spółki przez spadkobierców w przypadku śmierci jednego z udziałowców. Istotne może być także to, że kapitał zakładowy wymagany do założenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością można określić jako relatywnie niski - wynosi on bowiem 5 000 zł, przy czym minimalna wartość przypadająca na jednego udziałowca to jedynie 50 zł. Biorąc pod uwagę ten fakt oraz to, że odpowiedzialność wspólników jest ograniczona do wniesionych wkładów, wydaje się, że zalety spółek z o.o. są naprawdę ogromne.

Trochę o wadach przekształcenia

Myśląc o zmianie formy działalności trzeba pamiętać o minusach. Należy mieć na uwadze koszty związane z samym przekształceniem jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o. Kolejne kroki w procesie przekształcanie - od ustalenia wartości bilansowej majątku firmy przez sporządzenie aktów notarialnych dla planu przekształcenia i oświadczenia o tym przekształceniu, badanie biegłego rewidenta po samo złożenie wniosku o rejestrację spółki z o.o. będzie źródłem kosztów. Bywa, że umowa z bankiem albo instytucjami, z których przedsiębiorca otrzymał dotacje obliguje go uzyskania zgody tych instytucji przed podjęciem kroków związanych ze zmianą formy działalności. Jednym z aspektów, który wiele osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą może skutecznie zniechęcić do przekształcenia się w spółkę z o.o. jest konieczność prowadzenia pełnych ksiąg rachunkowych.

Prowadząc JDG można zdecydować się na uproszczoną księgowość i ewidencjonować jedynie koszty i przychody związane z działalnością. W przypadku spółek z o.o. niestety nie mamy takiej opcji. Jako spółka z o.o. musimy sporządzać sprawozdania finansowe oraz księgować wszelkie czynności związane z wypłatami oraz wpływami środków na firmowy rachunek bankowy. Dodatkowo w przypadku prowadzenia kasy, musimy też stale monitorować stan środków i ewidencjonować wpływy i wypływy gotówki. Z uwagi na to, że czynności związane z prowadzeniem księgowości będzie więcej niż w przypadku JDG, wiele spółek z o.o. decyduje się na korzystanie z usług biura rachunkowego, a to powoduje dodatkowe koszty.