Program do faktur VAT w 2016 r. Co się zmienia?

Kategoria:Faktury | |
Program do faktur
Od 1 stycznia 2016 r. przedsiębiorców czekają spore zmiany w przepisach dotyczących wystawiania i księgowania faktur. W związku z tym, aktualizacji ulegną programy stosowane do prowadzenia księgowości.

Pierwszą istotną zmianą, która wejdzie w życie z początkiem przyszłego roku, będzie księgowanie faktur korygujących. Obecnie organy skarbowe stoją na stanowisku, że przy księgowaniu takich dokumentów należy odnieść się do okresu, w którym wystawiono pierwotną fakturę. Dla przedsiębiorców oznacza to konieczność ponownego przeliczania przychodów i firmowych kosztów, a niekiedy nawet złożenia korekty zeznania rocznego. Zgodnie z nowymi przepisami, jeżeli korekta nie jest spowodowana błędem rachunkowym lub inną oczywistą omyłką, korekty kosztów będzie dokonywać się przez zmniejszenie lub zwiększenie przychodów z okresu wystawienia faktury korygującej.

Księgowość online

Zarejestruj się w intaxo.pl i prowadź księgowość swojej firmy samodzielnieZakładam konto


Kolejna nowość dotyczy ujmowania nieopłaconych faktur w kosztach uzyskania przychodów. Od początku 2013 r. w Polsce obowiązywało prawo, zgodnie z którym przedsiębiorca miał obowiązek usunąć z kosztów uzyskania przychodów faktury nieopłacone w określonym terminie. W założeniach miało to przyczynić się do walki z zatorami płatniczymi oraz wyjątkowo długimi terminami płatności, zaś w praktyce spowodowało jedynie wzrost opłat za usługi księgowe. Od 1 stycznia 2016 r. nieterminowa zapłata nie będzie już skutkować obowiązkiem korygowania kosztów.

W związku z powyższym, wszystkie programy służące do wystawiania faktur i prowadzenia firmowej księgowości muszą zostać zaktualizowane. Właściwie we wszystkich przypadkach dzieje się to jednak automatycznie.