Procedura IED w pliku JPK_V7

Kategoria:Nowości | |
Program do faktur
Wśród osób związanych zawodowo z prowadzeniem spraw księgowych i podatkowych firm (czyli przedsiębiorców, specjalistów do spraw księgowości, doradców podatkowych itd.) panuje powszechne przekonanie, że do aktów prawnych, które są z jednej strony szczególnie skomplikowane, z drugiej zaś – bardzo często ulegają kolejnym modyfikacjom, należy przede wszystkim ustawa o podatku od towarów i usług, czyli ustawa o VAT.

Choć w trakcie kilku ostatnich lat można było zaobserwować doniosłe zmiany w tym zakresie, to także rok 2021 przyniósł nowe modyfikacje. Należą do nich między innymi zmiany obejmujące firmy działające w branży e-commerce. O tym, co się zmieniło, dowiesz się po przeczytaniu poniższego tekstu.

Zmiany w Jednolitym Pliku Kontrolnym

Przedsiębiorstwa mające status czynnego podatnika podatku VAT zmuszone są od lipca 2021 roku stawiać czoła nowym wyzwaniom. Wynikają one między innymi stąd, iż do Jednolitego Pliku Kontrolnego (czyli pliku JPK) dodano nowe symbole, w tym także oznaczenie IED (skrót ten oznacza termin: „Interfejs Elektroniczny Dostawca”). Do stosowania w JPK_V7 zobowiązani zostali między innymi pośrednicy działający w zakresie handlu internetowego, którzy zajmują się sprzedażą towaru zaimportowanego wcześniej spoza krajów należących do Unii Europejskiej.

Procedura IED – kogo obejmuje nowy obowiązek?

Procedura IED dotyczy tych przedsiębiorstw, które w ramach prowadzonej działalności gospodarczej ułatwiają kontakt między sprzedającym oraz nabywcą poprzez wykorzystanie IE, to znaczy interfejsu elektronicznego. Kogo, począwszy od dnia 1 lipca 2021 roku, dotyczy obowiązek stosowania procedury IED? Wymóg ten obejmuje takie podmioty, które:
  • nie mają zarejestrowanej siedziby działalności gospodarczej na terenie kraju należącego do Unii Europejskiej,
  • realizują dostawę towarów dla odbiorców znajdujących się w Unii Europejskiej,
  • nie zostały zarejestrowane do procedury IOSS bądź OSS (jeśli dany podmiot dokona takiej rejestracji, procedura IED nie będzie miała dla niego obligatoryjnego charakteru),
  • wykorzystują interfejs elektroniczny,
przy czym przez pojęcie IE – interfejsu elektronicznego rozumie się takie urządzenia bądź oprogramowanie, jak: strony i portale internetowe, platformy handlowe oraz API – interfejsy oprogramowania aplikacji.

Jeśli chodzi o transakcje gospodarcze objęte obowiązkiem oznaczania według procedury IED – są to takie transakcje, jak:
  • WSTO, czyli wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość, oraz
  • inna niż WSTO sprzedaż towarów realizowana na rzecz osoby, która nie jest podatnikiem podatku VAT (tzn. jest „zwykłym” konsumentem).
Warto przy tym zauważyć, że procedura IED obejmuje także takie platformy sprzedażowe, na których prowadzona jest dystrybucja – z krajów nienależących do Unii Europejskiej – towarów o wartości niższej niż 150 euro. Wartość wszystkich transakcji spełniających powyższe kryteria należy w JPK_V7 uwzględnić z wykorzystaniem kodu "IED".

W efekcie wprowadzonych zmian w zakresie stosowania procedury IED, z dniem 1 lipca 2021 roku wyłączono możliwość stosowania w pliku JPK_V7 kodu „SW” oznaczającego sprzedaż wysyłkową.

Procedura IED – podsumowanie

Wprowadzenie rozwiązania, jakim jest obowiązek stosowania procedury IED przez przedsiębiorstwa działające w obszarze handlu internetowego, ma charakter kontrolny i stanowi jeden z elementów tzw. pakietu e-commerce, którego celem jest uszczelnienie w zakresie podatku VAT w obrocie międzynarodowym. Jednocześnie warto zauważyć, że procedura IED to tylko jedna z wprowadzonych w lipcu 2021 roku zmian dla Jednolitego Pliku Kontrolnego

Zobacz także:

Anulowanie faktury