Próbka towaru a VAT w roku 2014

Kategoria:Podatki | |
Program do faktur
Według obowiązujących przepisów o podatku VAT każde nieodpłatne przekazanie przez przedsiębiorcę towarów wymusza obowiązek podatkowy.

Kiedy jednak przedsiębiorca oferuje za darmo próbkę swojego towaru nie jest zobowiązany do zapłaty podatku od tej czynności. Aby przedsiębiorca mógł z tej możliwości skorzystać musi umieć zdefiniować jej pojęcie - według aktualnej definicji próbką nazywamy niewielką ilość towaru jak też jej egzemplarz mające formę pozwalającą na ocenę jego cech oraz właściwości i zachęcenie potencjalnego klienta od zakupu towaru pełnowartościowego.

Oznacza to, że będący nią towar ma służyć przede wszystkim celom promocji (ma być produktem pokazowym) a nie zaspokajającym potrzeby klienta – takie zadanie spoczywa na produktach nabywanych odpłatnie. Każdy tester aby mógł być za takowy uznany sprzedawca musi oznaczyć w taki sposób aby nabywca wiedział, że jest to produkt testowy a nie pełnowartościowy – może to zrobić poprzez umieszczenia na opakowaniu towaru napisu „Próbka”, „Produkt testowy” lub „Tester” co wyłącza jednocześnie zakwalifikowanie go jako produktu o charakterze handlowym.

W tej kategorii nie znajdą się natomiast produkty służące prowadzeniu analiz badawczych choć także mogą mieć znamiona produktów testowych – nie służą jednak stricte celom testowym jak ma to miejsce w przypadku próbek żywności.