Prezenty dla kontrahentów a rozliczenia podatkowe

Kategoria:Podatki | |
Program do faktur
Grudzień to czas, w którym wielu przedsiębiorców decyduje się na przekazywanie swoim kontrahentom prezentów. Czy wydatki takie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów? Jak rozliczać podatek VAT? Podpowiadamy!

Na początek kwestia wliczania prezentów dla kontrahentów w koszty uzyskania przychodów. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, kosztami uzyskania przychodów są wydatki poniesione w celu osiągnięcia przychodów, ich zachowania albo zabezpieczenia ich źródła. Z drugiej strony, według art. 23. ust. 1 pkt. 23 tej ustawy, kosztami uzyskania przychodów nie mogą być koszty reprezentacji, w szczególności usług gastronomicznych, zakupu żywności oraz napojów, w tym alkoholowych. Co zatem z prezentami dla kontrahentów? Są formą zabezpieczenia źródeł przychodów czy reprezentacji? Zgodnie z licznymi interpretacjami indywidualnymi wydawanymi w podobnych sprawach przez fiskusa, prezenty o niewielkiej wartości, opatrzone logiem firmy nie mają charakteru reprezentacyjnego, a ich wręczanie ma na celu rozpowszechnianie wiedzy o firmie i jej ofercie, czyli mówiąc wprost – reklamę. W takiej sytuacji ich zakup można wliczyć w koszty uzyskania przychodów. Jeśli natomiast podarunki są drogie i są przekazywane tylko wyselekcjonowanej grupie klientów mają one charakter reprezentacyjny i wówczas ich zakupu nie można wliczyć w koszty uzyskania przychodów.
Prezenty dla klientów a podatek VAT
Kolejna kwestia to rozliczenia podatku VAT. Co do zasady, przedsiębiorca ma prawo odliczyć VAT w takim zakresie, w jakim nabywane towary są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, a opodatkowaniu podlega także nieodpłatne przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa jeżeli przy nabyciu tych towarów przysługiwało prawo do odliczenia VAT. Wyjątkiem od tej zasady są wymienione w art. 7 ust. 4 ustawy o VAT prezenty o małej wartości, które są wyłączone z opodatkowania jeśli zostały przekazane na cele związane z działalnością gospodarczą. Prezenty te muszą mieć łączną wartość nieprzekraczającą w roku podatkowym sumę 100 zł (w sytuacji, gdy przedsiębiorca prowadzi ewidencję, która pozwala na ustalenie tożsamości obdarowywanych osób), a jeśli nie prowadzi takiej ewidencji – są to prezenty, których jednostkowa cena nabycia towaru (bez podatku) lub jednostkowy koszt wytworzenia określone w momencie przekazywania towaru nie przekraczają 10 zł. Jeśli kryteria te są spełnione, obowiązek wykazania podatku VAT należnego z tytułu przekazania takiego prezentu nie powstaje.