Pracownik wyłudził zasiłek chorobowy – zwróci go w kwocie brutto

Kategoria:ZUS | |
Program do faktur
Wyłudzenie zasiłku chorobowego przez pracownika wiąże się dla niego z niemałymi konsekwencjami – musi on liczyć się bowiem z widmem kontroli urzędników ZUS, którzy mogą sprawdzić czy rzeczywiście wystąpiła zasadność wypłaty świadczenia.

W przedsiębiorstwach małych – zatrudniających jednocześnie nie więcej niż 20 pracowników kontrolę może przeprowadzić Zakład Ubezpieczeń Społecznych (uprawnieni do przeprowadzenia kontroli pracownicy ZUS) ze względu na fakt, iż organ ten jest płatnikiem zasiłku a pracownik jest uprawniony do ich otrzymania (pracodawca zgłosił go do ubezpieczenia chorobowego).

Sytuacja komplikuje się jednak w sytuacji, kiedy pracownik ma prawo do wypłaty wynagrodzenia chorobowego za czas niezdolności do pracy - tutaj pracodawca pozostawiony jest sam sobie ponieważ ZUS nie ma uprawnień kontrolnych w tymże zakresie.

Nie zostaje jednak tak bezbronny jakby mogło się wydawać – sam może bowiem ustalić czy pracownik rzeczywiście wykorzystuje zwolnienie zgodnie ze stanem faktycznym. Jeżeli okaże się, że jest inaczej – pracodawca może najzwyczajniej odmówić wypłaty świadczenia za pełny okres niezdolności do pracy podany na druku przedłożonym wcześniej przez pracownika.

Co więcej – może również zażądać od pracownika zwrotu wyłudzonego wynagrodzenia jak też zasiłku na podstawie złożonych przez niego (pracodawcę) dokumentów tj. protokołu z przeprowadzonej kontroli jak i wniosku na podstawie którego podwładny zobowiąże się do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z tytułu niezdolności do pracy.