Pracownik w firmie – papierologia to nie wszystko

Kategoria:Inne | |
Program do faktur
Zatrudnienie pracownika to bardzo ważna decyzja zarówno dla małych firm, jak i dużych korporacji. Wiąże się ona nie tylko z obowiązkiem dopełnienia wszystkich formalności. Równie ważne jest wprowadzenie nowej osoby do firmy oraz zadbanie o to, by jak najszybciej poczuł się w niej dobrze.

W pierwszej kolejności zatrudnienie pracownika to dla przedsiębiorcy obowiązki formalne. Należy ustalić z nim formę zatrudnienia oraz podpisać odpowiednią umowę, skompletować dokumenty osobowe pracownika, skierować go na badania lekarskie i szkolenie BHP (koszty pokrywa pracodawca), a także zgłosić go do ZUS-u w ciągu siedmiu dni od daty nawiązania stosunku pracy. Bardzo ważne dla wizerunku firmy oraz samopoczucia nowo zatrudnionej osoby jest jednak także jej odpowiednie powitanie.
Onboarding – co to jest?
Działania podejmowane przez pracodawcę w celu wdrożenia nowego pracownika w jego obowiązki oraz wspomagające jego aklimatyzację w firmie określa się mianem onboardingu. Na czym dokładnie on polega? Przykładów jest wiele. Pierwszego dnia pracy nowej osoby jej bezpośredni przełożony powinien przedstawić ją reszcie zespołu oraz wyznaczyć tzw. opiekuna, który przez najbliższe tygodnie będzie miał za zadanie wdrożyć pracownika w jego obowiązki. Opiekun powinien oprowadzić nową osobę po siedzibie firmy – pokazać toaletę, windy, kuchnię, pomieszczenie socjalne, gabinet prezesa, pokój działu kadr czy księgowej. Bardzo ważne jest przedstawienie nowemu pracownikowi nieformalnych zasad panujących w firmie – może on nie wiedzieć, że herbata i kawa znajdujące się w kuchni są firmowe, ale mleko każdy kupuje we własnym zakresie, że nie jest dopuszczalne spożywanie posiłków przy biurku lub zostawianie po sobie brudnych naczyń w zlewie, ale bez ograniczeń można korzystać z ekspresu czy kuchenki mikrofalowej. Każda wiedza, nawet pozornie błaha, buduje u niego poczucie bezpieczeństwa i pozwala szybciej skupić się na zawodowych obowiązkach.

Powyższe zasady warto wprowadzać w życie zarówno w firmach zatrudniających kilkaset, jak i kilku pracowników. Budują one jej wizerunek jako przedsiębiorstwa nowoczesnego oraz przyjaznego ludziom.