Pracodawco wykup pracownikowi ubezpieczenie na życie a zmniejszysz podatek

Kategoria:Inne | |
Program do faktur
Pracodawco wykup pracownikowi ubezpieczenie na życie a zmniejszysz podatek >>> Wykupienie przez pracodawcę ubezpieczeń na życie dla swych pracowników zgodnie z przepisami ustawy nie uprawnia go do ubiegania się o zmniejszenie podstawy opodatkowania z tytułu wykonania czynności ubezpieczeniowych.

Od ogólnie przyjętych zasad są jednakże odstępstwa – odliczenie nastąpi jednak, jeżeli przedmiot ubezpieczenia będzie dotyczył w pełni opłaconych przez przedsiębiorcę składek:
  • Ubezpieczenia na życie włącznie z tymi które związane są z ubezpieczeniem w funduszu,
  • Ubezpieczeń majątkowych oraz osobowych w szczególności zaś:
- ubezpieczenia wypadkowe (wypadek przy pracy oraz choroby zawodowej),
- ubezpieczenia chorobowe.

Aby ubezpieczający pracodawca mógł ująć w kosztach uzyskania przychodów wykupienie ubezpieczenia musi spełnić także jeszcze kolejne warunki :
  • Sam pracodawca nie może być beneficjentem świadczenia wynikającego z umowy ubezpie3czeniowej,
  • Umowa ubezpieczenia w okresie 5 lat od jej zawarcia oraz odnowienia nie uwzględnia wypłaty środków za odstąpienie od umowy, zaciągania zobowiązań pod zastaw wynikających z umowy praw a także wypłaty środków pieniężnych tytułem dożycia wielu zapisanego w polisie ubezpieczeniowej.