Praca na zwolnieniu lekarskim – czy to legalne?

Kategoria:ZUS | |
Program do faktur
Wynikające z przepisów kodeksu pracy obowiązki pracownicze nie zawsze są jednak przez osoby te przestrzegane – zwolnienie lekarskie oraz pojęcie pracy zarobkowej na mocy umów cywilnoprawnych czyli umowy o dzieło czy umowy zlecenia jest w Polsce można by powiedzieć na porządku dziennym.

Nie oznacza to jednak, że pracownik nie może podejmować innej pracy – na mocy przepisów jest to możliwe o ile posiada pełną zdolność do pracy i nie przebywa na zwolnieniu lekarskim. Będąc na nim i jednocześnie podejmując inne zajęcie (u innego pracodawcy) narazi się na złamanie podstawowych zasad zwolnienia lekarskiego a więc przede wszystkim możliwie najszybszego powrotu do pełni zdrowia a tym samym do wznowienia pracy u obecnego pracodawcy.

Wykrycie przez pracodawcę faktu nierespektowania przez pracownika postanowień zwolnienia lekarskiego będzie skutkowało dla tego drugiego bardzo przykrą konsekwencją – wręczeniem oświadczenia na mocy którego umowa o pracę zostaje rozwiązana. W trakcie przebywania na zwolnieniu obowiązkiem pracownika jest bowiem powstrzymanie się od podejmowania jakichkolwiek działań związanych z podjęciem czynności pracowniczych u innego pracodawcy a także poddanie się okresowym badaniom oraz stosowaniem do zaleceń lekarza.

Nie oznacza to jednak, że pracownik musi powstrzymać się od wszelkich działań – może bowiem wykonywać na zwolnieniu prace zlecone mu przez obecnego pracodawcę mając tym samym na względzie dobro zakładu pracy. W tym przypadku musi stosować się jednak do zaleceń lekarskich bez ciężkiego naruszenia obowiązków pracowniczych.

Innymi słowy – pracownik wykonujący dotychczas prace fizyczne a obecnie przebywający na zwolnieniu lekarskim może wykonywać prace nie wymagające od niego siły fizycznej które nie spowodują przedłużenia terminu niezdolności do pracy np. prace biurowe.