Pożyczka od rodziny a obciążenia podatkowe

Kategoria:Podatki | |
Program do faktur
Firmowe finanse często nie pozwalają na spokojne spoglądanie w przyszłość przedsiębiorcy który nie posiada wystarczających środków na jej utrzymanie. Nie zawsze również może liczyć na banki w tej kwestii – zwłaszcza kiedy firma dopiero startuje.

Stad też jedyna szansa na dodatkową gotówkę to rodzina przedsiębiorcy. Od tych pieniędzy nie zapłaci również podatku dochodowego w wysokości 19% o ile spełni warunek: że środki zostaną pożyczone od osób zaliczanych przez przepisy do tzw. zerowej grupy podatkowej w której znajdują się:
  • małżonek przedsiębiorcy,
  • dzieci,
  • rodzeństwo,
  • rodzice,
  • dziadkowie,
  • wnuki,
  • ojczym lub macocha.
To jednak nie wszystkie obostrzenia o których pożyczający pieniądze przedsiębiorca musi pamiętać. Spełnienie kolejnego - poinformowanie urzędu skarbowego o kwocie przekraczającej 9637 zł poprzez wypełnienie formularza PCC-3 a także przekazanie środków musi nastąpić w drodze przelewu na wskazane przez przedsiębiorcę konto.

Jeżeli przedsiębiorca otrzyma pieniądze przy pomocy przekazu pocztowego od otrzymanej sumy będzie musiał zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnej w wysokości 2% analogicznie w sytuacji kiedy nie zawiadomi fiskusa o jej przekroczeniu. Na złożenie deklaracji ujawniającej fakt zawarcia umowy pożyczki ma dwa tygodnie od momentu podpisania umowy.

Pieniądze można także pożyczyć od rodziny dalszej – tutaj jednak należy liczyć z mniejszymi limitami kwotowymi uprawniającymi do zwolnienia podatkowego i tak:
  • kwota 5 000 zł w przypadku dalszej rodziny lub osób niespokrewnionych z pożyczkobiorcą, kiedy wsparcia udziela tylko jedna osoba,
  • 25 000 zł wzwyż w przypadku większej liczby wierzycieli.
Oprócz powyższych sytuacji podatnik zaciągając pożyczkę od rodziny bądź znajomych będzie nie jaklo zmuszony do zapłaty podatku, jeżeli wsparcie będzie obwarowane odsetkami. Dzieje się tak dlatego ponieważ zaciągnięta pożyczka jest przychodem – w roli płatnika występuje osoba pożyczająca. Rozliczenie musi nastąpić jednak nie później niż do 20 dnia miesiąca w którym zaliczka na podatek została pobrana.

Ponadto na przedsiębiorcy ciąży również obowiązek złożenia w okresie do końca stycznia następnego roku deklaracji P{IT-8AR w której pobrana w ubiegłym roku zaliczka podatku zostanie wykazana. Jeżeli podatnik spóźni się ze złożenie w/w dokumentu i nie zawiadomi o tym fakcie fiskusa - urząd skarbowy nałoży nań karę grzywny a przedsiębiorca odpowie w myśl przepisów za wykroczenie bądź przestępstwo skarbowe (w zależności od wysokości powstałej zaległości).