Porady dla przedsiębiorczych czyli jak uwolnić się od stresu?

Kategoria:Inne | |
Program do faktur
Stres towarzyszy człowiekowi od zawsze – jeżeli sytuacje w których się znajdujemy postrzegane są przez nas jako zagrażające naszym poczynaniom - stresujemy się.

Nie jesteśmy wówczas w stanie efektywnie pracować, wykonywanie służbowych obowiązków przychodzi nam z niebywałym trudem, często z prostymi czynnościami nie jesteśmy w stanie sobie poradzić. W konsekwencji nie wywiązujemy się z powierzonych nam obowiązków i to niezależnie od tego czy nasza praca polega na wykonywaniu obowiązków pracowniczych czy też kiedy prowadzimy własny biznes.

Stres to nieodłączny element naszego życia, występuje w każdej sytuacji a tym samym nie jesteśmy w stanie przewidzieć kiedy się pojawi. Możemy jednak pojawiającemu stresowi przeciwdziałać. Jednakże stres w życiu codziennym będzie wyglądał zupełnie inaczej niż ten, który pojawi się w naszej firmie. Za jego najczęstsze przyczyny uważa się:
  • wykonywanie czynności które wymagają posiadania odpowiednich umiejętności – wykonująca je osoba posiada niedostateczne umiejętności lub też nie pozwala jej na to sytuacja zawodowa
  • brak wiedzy, warunków fizycznych oraz predyspozycji psychicznych związanych z towarzyszącą pracy presją oraz odpowiedzialnością za jej wykonanie
  • brak środków związanych ze znikomą ilością zleceń powodujących zaległości podatkowe oraz względem ZUS
  • nieefektywne wykorzystanie czasu pracy przeznaczonych na poszczególne zadania
  • nieprzemyślane wcześniej decyzje będące niekorzystnymi w ogólnym rozrachunku biznesowym
  • nałogi
  • zachowania prowadzące do niekorzystnych relacji pracowniczych
Powyższe sytuacje, pomimo, że zdarzyć się mogą w każdym przedsiębiorstwie i nie są odosobnione to organizacja powinna przeciwdziałać zarówno ich wystąpieniu jak też ponownemu pojawieniu się. Kluczową sprawą będzie więc tutaj dostosowanie modelu przeciwdziałania stresowi w firmie poprzez odpowiednie zarządzanie personelem oraz prowadzenie szkoleń – każda organizacja posiada bowiem inny model biznesowy, inne są również potrzeby przedsiębiorstwa które zmaga się z trudnościami.

Pierwszym krokiem winno być więc zdiagnozowanie problemów połączone z wnikliwą ich analizą, interwencja na zaistniałą sytuację jak też ocena skuteczności przeprowadzonych przez osoby odpowiedzialne działań prewencyjnych (ocena na podstawie przyjętych wcześniej kryteriów). Co więcej – firma musi przyjąć odpowiednią strategię zarządzania stresem w szeregach swojej organizacji pozwalającą „zamienić” stres niepozytywny na dający się kontrolować, wywołujący większą motywację do działania dla dobra firmy i to nie tylko przez osoby wyższych szczebli lecz przede wszystkim pracowników (którzy nie rzadko wykonują najtrudniejsze prace).

Takie podejście pozwoli jednocześnie na większą odpowiedzialność pracowników za wykonywane przez nich czynności, pokonanie stresu (zasada, że stres można pokonać), przyjęcie przez poszczególnych pracowników indywidualnego podejścia do sytuacji stresowych w konsekwencji czego trudności związane z nieporadzeniem sobie ze stresem nie będą oddziaływać na całe przedsiębiorstwo.

Każda organizacja jest jednak inna – to od osób nią zarządzających zależeć będzie to jak efektywnie i szybko poradzi sobie z trudnościami które przed nią stoją.