Podróż zagraniczna a wysokość diety

Kategoria:Inne | |
Program do faktur
Podróże służbowe – współcześnie również zagraniczne – to nieodłączna część każdego biznesu. Zarówno przedsiębiorcy, jak i oddelegowanemu przez niego pracownikowi podróżującemu zagranicę przysługuje dieta na wyżywienie i inne drobne wydatki, którą to można wliczyć w koszty uzyskania przychodów. Co należy wiedzieć o wysokości diet w zagranicznych podróżach służbowych?

Zgodnie z przepisami prawa, w zagraniczną podróż służbową może wyjechać zarówno przedsiębiorca (pracodawca), jak i oddelegowany przez niego pracownik. Każdy z nich ma wówczas prawo do otrzymania diety, przeznaczonej na wyżywienie i inne drobne wydatki. Dietę tę można następnie na podstawie tzw. dowodu wewnętrznego zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu.
Wysokość diety zależy m.in. od czasu trwania podróży. Za każdą pełną jej dobę przysługuje dieta w pełnej wysokości. Natomiast za niepełną dobę zagranicznej podróży:
 • do 8 godzin – 1/3 diety zagranicznej
 • od 8 do 12 godzin – ½ diety zagranicznej
 • ponad 12 godzin – dieta zagraniczna w pełnej wysokości
Dieta zagraniczna w 2018 r.
Najważniejszy jest jednak fakt, że wysokość diety zagranicznej uzależniona jest od kraju, do którego wyjeżdża służbowo przedsiębiorca lub jego pracownik. Poszczególne stawki zostały dokładnie określone w załączniku do rozporządzenia ministra pracy. Poniżej przedstawiamy kilka przykładów:
 • Arabia Saudyjska – 45 euro
 • Belgia – 48 euro
 • Chiny – 55 euro
 • Czechy – 41 euro
 • Francja – 50 euro
 • Irlandia – 52 euro
 • Kanada – 71 dolarów kanadyjskich
 • Litwa – 39 euro
 • Niemcy – 49 euro
 • RPA – 52 dolary
 • USA – 59 dolarów
 • Szwajcaria – 88 franków szwajcarskich
 • Szwecja – 459 koron szwedzkich
 • Ukraina – 41 euro
 • Węgry – 44 euro
 • Wielka Brytania – 35 funtów