Fiskus nie zajmie środków z dotacji

Kategoria:Podatki | |
Program do faktur
Prowadząc postępowanie egzekucyjne fiskus może zająć dużą część majątku przedsiębiorcy zalegającego z podatkiem. Aby rozpocząć postępowanie egzekucyjne wystarczy niekiedy upomnienie otrzymane przez zalegającą z podatkiem osobę. Jednak nie wszystkie części majątku podlegają egzekucji.

Celem Wszczęcia postępowania egzekucyjnego przez komornika, sąd lub urząd skarbowy jest to aby doprowadzić do wykonania przez zobowiązanego obowiązków bądź zabezpieczenia ich wykonania. Przykładem może tu być zapłacenie nieuregulowanych zobowiązań podatkowych. Decyzja o wszczęciu postępowania może przyjść wraz z upomnieniem wysłanym przez Urząd Skarbowy.

Co może być przedmiotem egzekucji i jak przebiega?

Fiskus lub inny organ może zająć część rachunków bankowych, ruchomości i nieruchomości, wynagrodzenia o pracę. Egzekucja może nastąpić też z praw majątkowych i pokrewnych oraz z własności przemysłowej, z udziału w spółce z o.o., czy też z praw z instrumentów finansowych.

Osoba zalegająca zatrzyma dotację

Bardzo istotnym jest fakt, iż nie każdy składnik majątku zadłużonego może być zajęty. Spod egzekucji wyłączone są:
  • przedmioty i narzędzia niezbędne do pracy zarobkowej (z wyłączeniem środka transportu)
  • surowce niezbędne do tej pracy na okres 7 dni
  • zapasy żywności i opału na okres 30 dni
  • kwoty otrzymane jako stypendia
  • kwoty otrzymane z tytułu obowiązkowych ubezpieczeń majątkowych
  • wkłady oszczędnościowe złożone w bankach i w SKOK-ach
  • środki pochodzące z dotacji przyznanej z budżetu państwa
Dotyczy to również środków pochodzących z płatności w ramach europejskiego programu finansowego otrzymanych w formie zaliczki. Fiskus czy też komornik nie zajmą środków otrzymanych przez zobowiązanego np. ze środków unijnych wypłacanych w formie subwencji lub pomocy.