Kredyt ratalny a korekta kosztów

Kategoria:Koszty | |
Program do faktur
Inwestycje dla większości podmiotów gospodarczych stanowią trzon ich przyszłych dochodów. To właśnie od tego w jakim stopniu przedsiębiorca będzie inwestował i przy pomocy jakich mechanizmów w dłuższej perspektywie będzie warunkowało jego rynkowy byt.

Możliwości w tym względzie jest wiele. Coraz szerzej dostępne są kredyty obrotowe jak i inwestycyjne z których firmy stawiające na rozwój mogą skorzystać. Niekiedy jednak zachodzi potrzeba mniejszych nakładów na inwestycje związanych w szczególności z zakupem sprzętu komputerowego a więc o dosyć niskiej wartości. Stąd też niekiedy koniecznością staje się zakup sprzętu poprzez system ratalny.

W opisywanej sytuacji często pojawia się problem właściwego usystematyzowania takiego kosztu i właściwego jego udokumentowania, zwłaszcza jeżeli transakcja zakupu ratalnego była dokonywana a pośrednictwem banku. Tutaj z pomocą przedsiębiorcom przychodzi Ministerstwo Finansów wyjaśniając, iż podatnik jest zobowiązany do dokonania korekty kosztów związanych z podatkiem jeżeli zaciągnięte przez niego zobowiązanie nie zostanie uregulowane w stosownym terminie. Jeżeli natomiast zostanie – dokumentem poprzez który ten fakt może zostać stwierdzony może być faktura stwierdzająca, że w określonym umową kredytu ratalnego terminie zobowiązanie zostało uregulowane w całości przez nabywcę.

Bez znaczenia będzie więc fakt skąd podatnik pozyskał środki na sfinansowanie inwestycji (kredyt gotówkowy czy ratalny) – liczy się tylko wygaśnięcie zobowiązania po jego uregulowaniu a to oznacza, że na podatniku nie będzie ciążył obowiązek przeprowadzenia korekty kosztów uzyskania przychodu oznaczony w przepisach ustawy o podatku dochodowym dla osób fizycznych oraz ustawie o podatku dochodowym dla osób prawnych.