Podatki płacić trzeba ale mądrze

Kategoria:Podatki | |
Program do faktur
Jak mawiał Beniamin Franklin, pewne w życiu są tylko dwie rzeczy: śmierć i podatki. Choć jedno i drugie jest nie uniknione, to w przypadku podatków warto pamiętać, że wybór odpowiedniej formy może znacznie je ograniczyć.

Do grona podmiotów dzielących się zyskami z fiskusem należą przede wszystkim małe firmy. Z funkcjonujących w Polsce firm tych najmniejszych jest ponad 90% i są to najczęściej jednoosobowe działalności gospodarcze. W przeciwieństwie do wielkich korporacji nie mają wsparcia armii prawników, księgowych i innych doradców. Radzić sobie muszą sami. Dlatego to w ich przypadku tak ważne jest aby jeszcze przed startem wybrać odpowiednią formę opodatkowania.

Fakturowanie on-line

Wystawiaj do 3 faktur miesięcznie za darmoZakładam konto


Sposób rozliczania ma ogromny wpływ na wielkość płaconych podatków. To także zakres i sposób prowadzonej księgowości. Odpowiedni wybór formy opodatkowana jest ważny również z tego względu, że tylko raz w roku, z początkiem roku podatkowego, można ją zmienić.

Od tego jaką formę opodatkowania wybierzemy, zależy wiele czynników. Są to:

 • przewidywana wielkość przychodów
 • rodzaj prowadzonej działalności
 • ulgi podatkowe
 • rozliczanie ze współmałżonkiem

Jakie zatem możliwości przedsiębiorcy?

Najbardziej popularną formą to opodatkowanie na zasadach ogólnych. Oczywiście pamiętać należy, że forma najpopularniejsza nie oznacza, że jest najlepsza.

Opodatkowanie na zasadach ogólnych

Przedsiębiorca korzystający z tej formy opodatkowania płacić musi podatek w wysokości 18% lub 32% dochodu. Mając wystarczającą wiedzę możemy przeanalizować tę formę opodatkowania przysługującego osobom fizycznym uwzględniającą możliwość:
 • potrącania kosztów uzyskania przychodów
 • korzystania z ulg podatkowych
 • wspólnego rozliczania się z małżonkiem
 • rozliczenia jako osoba samotnie wychowująca dziecko
 • po przekroczeniu dochodów w wysokości 85 528 zł podatek 32% od nadwyżki

Również popularny a ostatnio wybierany przez coraz większe grono przedsiębiorców jest podatek liniowy.

Podatek liniowy (stawka jednolita)

Płacenie podatku od osiągniętego dochodu przebiega według obowiązującej jednej stawki podatkowej (19% dochodu).

Ten atrakcyjny sposób rozliczania dla właściciela firmy, który spodziewa się dużych dochodów. Niezależnie od wielkości dochodu przedsiębiorca korzystają ze stałej stawki podatkowej. Niestety ta forma opodatkowania ma tez wady. Są to m. in. brak sposobności skorzystania z większości ulg czy też wspólnego rozliczenia małżonków oraz na zasadach przewidzianych dla osób samotnie wychowujących dzieci. Warto wiedzieć tez, że osoby, które rezygnują z etatu na rzecz własnej firmy i chcą nadal świadczyć usługi byłemu pracodawcy, nie mogą rozliczać się stawką jednolitą w pierwszym roku od startu działalności.

Również ciekawą w pewnych sytuacjach jest forma działalności określana jako ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych to rodzaj uproszczonej formy rozliczenia podatku dochodowego - mogą z niej skorzystać podmioty, które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą (również w formie spółki).

Firmy rozliczające się w tej formie płacą podatek od wpływów wygenerowanych ze sprzedaży towarów i usług, które nie zostały pomniejszone o koszty uzyskania przychodu. Przychód może zostać pomniejszony o:
 • wybrane składki na ubezpieczenie zdrowotne
 • składki na ubezpieczenie społeczne
 • wydatki rehabilitacyjne
 • darowizny

O fakcie rozpoczęcia / zmiany rozliczania się w formie ryczałtu ewidencjonowanego należy złożyć we właściwym US oświadczenie na piśmie:
 • maksymalnie do dnia 20 stycznia roku podatkowego, jeśli podatnik zaczyna się rozliczać ryczałtowo od początku danego roku
 • w terminie do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia działalności nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu w przypadku, gdy podatnik rozpoczyna działalność gospodarczą w trakcie roku podatkowego
 • jeśli działalność prowadzona jest w formie spółki, oświadczenie powinni złożyć wszyscy wspólnicy, każdy do właściwego im pod względem miejsca zamieszkania urzędu skarbowego.

Jeśli podatnik rozpocznie działalność gospodarczą w trakcie roku podatkowego i nie zdąży złożyć oświadczenia wg powyższych ustaleń, powinien założyć właściwe księgi i opłacić podatek na zasadach określonych w ustawie o podatku dochodowym.

Omawiając formy opodatkowania nie wolno zapomnieć o karcie podatkowej. Ta uproszczona forma opodatkowania stworzona została z myślą o niewielkich firmach usługowych, wytwórczych i handlowych. Skorzystać z tej formy mogą firmy tapicerskie, krawieckie, taksówkarze, szewcy, fryzjerzy oraz freelancerzy.

Karta podatkowa

Stawka podatku uzależniona jest od rodzaju prowadzonej działalności, liczby mieszkańców w miejscowości, gdzie ta działalność jest wykonywana i ilości zatrudnionych pracowników.

 • przedsiębiorca nie musi prowadzić ewidencji podatkowej
 • brak możliwości korzystania z usług innych firm (z wyjątkiem usług specjalistycznych), zatrudniania na umowę o dzieło, zlecenie
 • brak możliwości odliczania kosztów uzyskania przychodu czy wspólnego opodatkowania z małżonkiem lub dzieckiem


Źródło:
mikrofirmy.pl