Podatek VAT w 2021 roku. Jakie zmiany?

Kategoria:Podatki | |
Program do faktur
W połowie 2021 roku, dokładnie 1 lipca, dojdzie do istotnych zmian w VAT w UE.Nowe przepisy zmienią sposób prowadzenia działalności w Unii Europejskiej. Dlatego lepiej jest je wcześniej dokładnie zrozumieć i przygotować się na nowe możliwości.Zasadniczo, unijne przepisy podatkowe dotyczące sprzedawców w handlu elektronicznym B2C - i rynków, z których korzystają - zostaną poddane trzyczęściowej przebudowie.

Biznes do konsumenta - „B2C” - odnosi się do handlu między firmą a konsumentem indywidualnym. Chociaż odnosi się to do każdego rodzaju sprzedaży bezpośredniej klientom, zaczęto go kojarzyć ze sprzedażą internetową, znaną również jako e-commerce lub etailing.

Procedura obejmuje następujące zmiany:
  • Nowy VAT Mini One-Stop Shop (MOSS) dla dóbr fizycznych. Modyfikacje mają na celu uproszczenie działalności na terenie UE.
  • Zakończenie zwolnienia z podatku VAT w przypadku „importu o niskiej wartości” (mniejszej niż 150 EUR). Zmianą będzie zajmował się nowy system zwrotów w punkcie kompleksowej obsługi importu (IOSS).
  • Platformy handlowe muszą pobierać i płacić podatek w imieniu swoich sprzedawców.
Dlaczego UE zmienia przepisy dotyczące podatku VAT w handlu elektronicznym?

Celami nowego pakietu modyfikacji sprowadzają się do dwóch rzeczy: modernizacji i sprawiedliwości. UE zmienia przepisy dotyczące podatku VAT, aby ułatwić przestrzeganie przepisów podatkowych firmom, zachęcić do uczciwego handlu transgranicznego w regionie oraz ograniczyć oszustwa związane z tym świadczeniem. Unia Europejska traci co roku ogromne ilości pieniędzy, przez sprzedaże internetowe, które wymykają się przez system opłat. Raport dotyczący luki w podatku z 2019 r. szacuje, że w samym 2017 r. stracono 137,5 mld euro.

Jednak starając się pobierać większy podatek VAT od firm internetowych, UE szczerze stara się, aby ten proces był dla każdego płynny i prosty.

Unijny VAT MOSS rozszerza się na inne towary i usługi

Mini One-Stop Shop VAT w UE to usprawniony system rejestracji i zwrotu podatku, który pojawił się w 2015 r. Pierwotnie był przeznaczony dla towarów cyfrowych lub tego, co Komisja nazywa usługami TBE (usługi telekomunikacyjne, nadawcze i elektroniczne). Pomógł firmom internetowym w przestrzeganiu przepisów dotyczących podatku, więc UE rozszerza go na inne rodzaje towarów i usług. Powiększając go tak, aby nie był już „mini” - od 1 lipca 2021 r. to tylko „One-Stop Shop” (OSS).

Jednolity charakter zmian wynika z faktu, że przedsiębiorstwa rejestrują się jako podatnik VAT tylko w jednym państwie członkowskim UE, a nie w wielu. Lokalne firmy oczywiście rejestrują się w swoim kraju, ale te spoza Unii mogą wybrać dowolne państwo członkowskie jako gospodarza VAT. Następnie cała sprzedaż na terenie UE zostanie uwzględniona w jednym zeznaniu podatkowym OSS.

Program, który ma zastosowanie do przedsiębiorstw z UE, zostanie rozszerzony na usługi wszystkich rodzajów usług B2C, wewnątrzunijną sprzedaż online towarów oraz „określone dostawy krajowe” sprzedawane na rynkach cyfrowych.

Wydaje się, że sprzedaż na odległość zacznie obowiązywać zgodnie z zasadą miejsca docelowego; to znaczy, zawsze stosowana jest stawka podatku obowiązującą w kraju klienta. Na przykład, jeśli firma sprzedaje produkt konsumentowi we Francji, transakcja podlega francuskiemu standardowi VAT w wysokości 20%. W przypadku przedsiębiorstw z UE obecne progi sprzedaży na odległość nie będą już obowiązywać. Program spoza Unii zostanie na razie rozszerzony na usługi.

Nowy unijny system VAT dla towarów importowanych: IOSS

Ta zmiana podatku VAT dotyczy towarów importowanych, więc głównie przedsiębiorstw mających siedzibę poza Unią Europejską, które prowadzą sprzedaż na odległość klientom z UE.

UE wprowadza zupełnie nowy system importu zwany Import OSS (IOSS) dla towarów o wartości do 150 euro. Przedsiębiorstwa spoza Unii będą mogły zarejestrować się w tym programie lub trzymać się bardziej tradycyjnej metody korzystania z ceł.

Pierwsza część tej zmiany polega na tym, że tańsze produkty z importu nie są już zwolnione z podatku. Stawka będzie równa lokalnej klienta. Następnie co miesiąc należy zadeklarować i odprowadzić całkowitą należność w zeznaniu podatkowym online.

Jakie są tego korzyści? Produkty będą objęte „zwolnieniem z podatku VAT” po przybyciu, co oznacza, że szybciej dotrą do klienta. Jeśli spółka nie chce uczestniczyć w programie IOSS, proces będzie nadal nieco uproszczony. Od 1 lipca za każdy towar sprzedany do UE o wartości poniżej 150 EUR „zgłaszający celny” (tj. Pracownik poczty, firma kurierska, agent celny) pobierze należność VAT od kupującego, a następnie przekaże go rządowi. Będzie to jednak komplikować proces zakupu klientowi, co może zniechęcić go do dalszego korzystania z danych usług.