Księgowość jako niezbędny element funkcjonowania firmy

Kategoria:Podatki | |
Program do faktur
Działalność księgowości jest związana z prowadzeniem ksiąg rachunkowych oraz dokumentacji finansowej, takiej jak rachunku zysków i strat oraz bilansu.

Można śmiało powiedzieć, że księgowość jest najważniejszym składnikiem rachunkowości, która równolegle stanowi element rejestracyjny. Dzięki księgowości rejestruje się zdarzenia pieniężne oraz ilościowe, oraz dokumentuje zdarzenia gospodarcze, oraz wszelkie zmiany zachodzące wewnątrz jednostek gospodarujących, mając na uwadze źródła pochodzenia.

Każdy dokument sporządzany w ramach prowadzenia księgowości ma swoje źródło w obowiązujących przepisach prawa oraz regulacjach stosowanych w danym państwie. Ponadto obowiązek prowadzenia księgowości wiąże się ściśle z ekonomicznym ujęciem prowadzenia firmy.

Czym w praktyce zajmuje się księgowość? Jakie są jej zadania?

Dzięki posiadaniu księgowości, która rejestruje w systemie operacje gospodarcze i nie tylko:
  • Przedsiębiorstwo posiada dostęp do aktualnej wiedzy, przepisów prawa związanych z finansami, tym bardziej że ulega ono ciągłym zmianom, wprowadzane są nowe przepisy dotyczące rozliczania się różnych rodzajów działalności. Zapobiega to złamaniu prawa.
  • Przedsiębiorca zna wartości, rodzaje oraz daty zapłacenia obligatoryjnych wobec państwa składek, oraz danin podatkowych. Umożliwia to proste rozliczenie zarówno z dostawcami, urzędami, bankiem oraz innymi związanymi z nami bytami prawnymi bądź osobowymi.
  • Właściciel firmy ma zapewnione terminowo przesłanie wszelkich deklaracji ZUS, deklaracji podatkowych, między innymi PIT-4, CIT-8, czy znany PIT 11 i vatowski VAT-7; również często jest wyręczany w przygotowywaniu umów dla pracowników, co ma za zadanie zachowanie bezpieczeństwa danych finansowych firmy oraz danych osobowych pracowników.
  • Przedsiębiorca jest w posiadaniu wszelkiej dokumentacji, która wymagana jest w czasie sporów bądź procesów sądowych. Daje ona obraz bieżącej sytuacji firmy wobec sądu, wszelkich organów ścigania czy urzędem. Dokumenty stanowią konieczny składnik wszelkich kontroli skarbowych.
  • Firma jest w stanie przeprowadzić na bieżąco analizę sytuacji finansowej; ułatwia to sprawne wdrożenie narzędzi naprawczych lub optymalizację kosztów.
  • Zapewniona jest obsługa płacowo- kadrowa firmy, niezbędna do jej prawidłowego funkcjonowania. Prawidłowo sporządzona dokumentacja pozwala sprawdzić wydatki poniesione na utrzymanie pracownika, zweryfikować, czy jest on coś dłużny firmie bądź zadecydować o przyznaniu premii.
Rodzaje księgowości

Księgowość można podzielić na uproszczoną oraz pełną. Aby prawidłowo rozliczać swoją firmę, warto podjąć współpracę z doświadczoną kancelarią prawno- finansową. W zależności od rodzaju działalności gospodarczej, jej formy oraz zakresu usług, może być zaproponowane: księga przychodów i rozchodów, ewidencja przychodów opodatkowanych ryczałtem lub prowadzenie pełnej księgowości, czyli ksiąg rachunkowych.

Pełna księgowość ma też funkcje sprawozdawcze i dzięki odpowiednio sporządzonym dokumentom, wszelkie urzędy, banki czy potencjalni pracownicy mogą poznać sytuację firmy. Wiarygodna dokumentacja jest też istotna we współpracy między wieloma spółkami.

Można stwierdzić z przekonaniem, że nie ma dobrze funkcjonującego przedsiębiorstwa bez prawidłowo prowadzonej księgowości.