Podatek VAT dla przesyłek e-commerce

Kategoria:Podatki | |
Program do faktur
Od 1 lipca 2021 wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące m.in. VAT. Wśród zmian jest m.in. pakiet e-commerce. Ma on ułatwić rozliczanie podatku VAT od sprzedaży towarów i usług na rzecz konsumentów w innych państwach Unii Europejskiej.

Zadanie pakietu e-commerce uszczelnienie VAT-u w obszarach handlu elektronicznego oraz importu tzw. małych przesyłek do Unii Europejskiej podczas jednoczesnym uproszczeniu rozliczenia VAT. Polska adaptacja unijnych rozwiązań, które posiada pakiet e-commerce, zacznie obowiązywać od 1 lipca 2021 roku.

Pakiet VAT e-commerce.

W okresie, kiedy handel w przestrzeni internetowej kwitnie, istotne jest odpowiednie dostosowanie prawa do jego specyfiki. Jest to niebywale ważne dla polskich pośredników, portali sprzedażowych czy aukcyjnych, które toczyły często nierówny spór z konkurencją spoza terytorium UE. Poprzez zastosowanie pakietu e-commerce szale się wyrównują pomiędzy sumiennymi firmami a konkurencją, która wysyła masowo produkty na polski rynek tańszymi paczkami. Ważną informacją jest, iż odpowiedzialni przedsiębiorcy już nie będą wykluczani z rynku.

Ustawa e-commerce.

Ustawa e-commerce wchodzi w życie dokładnie 1 lipca 2021 roku, która wprowadza nowe zasady opodatkowania VAT w handlu internetowym oraz zmienia ustawy o podatku od towaru i usług, oraz inne ustawy. Głównym celem wprowadzenia tej ustawy jest zapewnienie uczciwej konkurencji dla firm z UE poprzez uszczelnienie VAT-u w imporcie tzw. małych przesyłek spoza Europy, dodatkowo ma ułatwić handel elektroniczny między krajami leżącymi w Europie. Innowacyjne przepisy europejskie uniemożliwiają przybycie paczek do Europy bez VAT-u oraz wszelakie formalności związane z handlem przez internet zostaną uproszczone między krajami należącymi do Unii Europejskiej. Między innymi rodzimy sklep internetowy dzięki nowym procedurom nie będzie wymagane rejestrowanie się na potrzeby VAT w każdym kraju, do którego ma trawić przesyłka. Zaoszczędzą czas, gdyż rozliczanie się tam nie będzie już konieczne oraz potrzeba zapoznania się z funkcjonującymi tam procedurami zniknie.

Zmiany VAT w e-handlu.

Nowe przepisy odznaczą się znacząco w zmianie zasad opodatkowania VAT dla polskich przedsiębiorców, którzy funkcjonują w branży e-handlu, wykonując transgraniczne dostawy artykułów oraz świadcząc transgraniczne usługi konsumentom, którzy należą do unii. Zakładany jest olbrzymia liczebność paczek, które oczekują na odprawę w nowym modelu odpraw, e-commerce będzie to duże wyzwanie dla KAS, lecz prace nad wprowadzeniem zmian w tym obszarze były wcześniej uzgadniane. W następstwie ich wdrożenia kurierzy zmienią zasady zgłaszania do KAS przesyłek e-commerce, lecz najważniejsze jest, iż Poczta Polska zautomatyzują procesy w swoich działalności, wówczas przesyłki zostaną elektronicznie zgłaszane do odprawy celnej dzięki wykorzystaniu obsługiwanego przez KAS specjalny system AIS/e-COMMERCE.

Rozwiązanie związane z e-commerce.

Do najważniejszy rozwiązań związanych z ustawą e-commerce związaną z VAT zaliczamy.
  • Operatorzy interfejsów elektronicznych mają obowiązek prowadzenia nowej ewidencji, która dotyczy sprzedawanych towarów i usług za ich pośrednictwem dla konsumentów pochodzących z unii.
  • Operatorzy interfejsów elektronicznych otrzymują nową rolę, dostawy dokonywane za ich pośrednictwem, towarów na rzecz konsumentów w UE muszą rozliczyć VAT.
  • Utworzenie nowej kategorii w transakcjach sprzedaży towarów pochodzących spoza UE unijnym konsumentom.
  • Modernizacja użytkowanego modelu sprzedaży wysyłkowej na rzecz unijnych konsumentów, gdyż została wprowadzona sprzedaży towarów na odległość wewnątrz wspólnoty.
  • Rozliczeniu VAT-u zostaje uproszczone w handlu międzynarodowym w przestrzeni internetowej, w ramach nowych procedur importowy One Stop Shop czy One Stop Shop.