Deklaracja VAT-8. Wszystko co muszisz o niej wiedzieć.

Kategoria:Podatki | |
Program do faktur
Jeśli jesteś przedsiębiorcą, który nie płaci w sposób czynny podatku VAT, masz możliwość kupowania określonych produktów w sposób wewnątrzwspólnotowy, w skrócie WNT (wewnątrzwspólnotowe nabycie towaru). Jeśli korzystasz z możliwości WNT, zostają na Ciebie nałożone określone obowiązki.

Jakie są to obowiązki i kiedy musisz złożyć tak zwaną deklarację VAT-8? Odpowiedź znajdziesz w poniższym artykule.

Definicja WNT, czyli słowo o tym, czym jest wewnątrzwspólnotowe nabycie towaru

Według ustawy o VAT WNT, czyli wewnątrz wspólnotowe nabycie towaru, to prawo do rozporządzania towarami jak właściciel, gdy za sprawą dokonanej dostawy są owe towary wysyłane lub transportowane na terytorium określonego państwa UE z innego kraju członkowskiego, czyli na przykład z Polski do Niemiec, przez osobę, która dokonuje dostawy, jest nabywcą towarów lub na rzecz tych towarów. To słowa ustawy. Co oznaczają w praktyce?

Jeśli jesteś czynnym podatnikiem VAT i zamierzasz przeprowadzić transakcję typu WNT, musisz zarejestrować się, zanim nastąpi dzień pierwszego zakupu towaru. Ten obowiązek zostaje nałożony na Ciebie jako przedsiębiorcę, aby zrealizować potrzeby VAT-UE, i nie możesz go zlekceważyć, ponieważ ma status obowiązku bezwzględnego. Musisz wtedy złożyć plik JPK_V7, a także informację podsumowującą VAT-UE.

Deklaracja VAT-8 oraz tak zwany limit nabycia

Jeśli jesteś podatnikiem, który został zwolniony z płacenia VAT-u, wtedy musisz zarejestrować się na potrzeby WNT, gdy przekroczysz tak zwany limit nabycia. Wynosi on 50 tysięcy złotych. Jeśli zaś korzystasz z podmiotowego zwolnienia VAT lub gdy wysokość obrotów Twojego przedsiębiorstwa nie przekracza 200 tysięcy złotych, wtedy nadal masz prawo do WNT. Gdy zarejestrujesz się na potrzeby WNT, nie będziesz czynnym podatnikiem VAT. Zostaniesz po prostu wpisany do bazy, która zbiera informacje na temat przedsiębiorców, którzy dokonują transakcji typu WNT.

Czego potrzebujesz do rejestracji na potrzeby WNT

Jeśli chcesz wykonywać transakcje typu WNT, musisz wypełnić formularz VAT-R. Obowiązkowo uzupełnij część C.3. i zaznacz pole o numerze 59. Gdy to zrobisz, uzyskasz swój NIP, na którego przedzie znajdzie się oznaczenie PL. Deklaracja VAT-8 ma wyszczególniony podatek VAT, który trzeba zapłacić, gdy wykonuje się transakcje WNT, ale jeśli ten podatek został opłacony przez przedsiebiorcę zwolnionego od płacenia takiego podatku, wtedy ów podatek można wliczyć w koszty podatkowe za pomocą dowodu wewnętrznego, ale tylko w miesiącu, kiedy zostanie zapłacony.

W składanej deklaracji VAT- 8 wskazywany jest podatek VAT należny do zapłaty z powodu dokonywania WNT. Opłacony podatek u podatnika zwolnionego może zostać ujęty w kosztach podatkowym na podstawie dowodu wewnętrznego w miesiącu, w którym nastąpi jego zapłata.

Podsumowanie

Jeśli jesteś przedsiębiorcą, który przeprowadza transakcje typu WNT i jesteś równocześnie czynnym podatnikiem VAT, to podatek od WNT rozliczasz w pliku JPK_7, a także składasz deklarację podsumowującą VAT-UE.

Jeśli nie opłacasz czynnie podatku VAT, a wartość towaru, który nabyłeś, jest większa niż 50 tysięcy złotych, wtedy składasz deklarację VAT-8 oraz deklarację podsumowującą VAT-UE. Jeśli wartość całkowita towaru, który nabyłeś w bieżącym i poprzedzającym roku podatkowym, nie przekroczy 50 tysięcy złotych, nie musisz składać deklaracji i informacji podsumowującej VAT-UE.

Pamiętaj, że jeśli jesteś zwolniony z VAT i przekroczysz limit 50 tysięcy złotych, a przeprowadzasz transakcje typu WNT, to masz obowiązek zarejestrowania się do VAT-UE. Musisz także opłacić podatek z deklaracji VAT-8 i to nawet wtedy, gdy w następnych okresach rozliczeniowych nie przeprowadzisz transakcji typu WNT. Czas na złożenie deklaracji VAT-8 masz do dnia 25 miesiąca, który występuje po miesiącu, w którym dokonałeś transakcji. Jeśli WNT była dokonana 6 maja, to masz czas do 25 czerwca.

Uwaga: jeśli nie złożysz deklaracji za trzy lub cztery następne miesiące, zostaniesz skreślony z listy przedsiębiorców zarejestrowanych w VAT-UE.